Foto: Firma August Stark

Foto: Firma August Stark

Foto: Firma August Stark

2.1. Obnovení a rozšíření značení ve skanzenu (D, CZ, EN)

Vnější znaky:

Starý štít (dřevěný rám se sklem), jednojazyčný německý
Starý štít (dřevěný rám se sklem), jednojazyčný německý
Nový nápis (plast s kovovým jádrem a UV ochranou)
Nový nápis (plast s kovovým jádrem a UV ochranou)
trojjazyčné informace (D, CZ, EN)
trojjazyčné informace (D, CZ, EN)
Stejný design vnějších značek u projektového partnera v Lesné
Stejný design vnějších značek u projektového partnera v Lesné

Výstavní desky – Uvnitř domů:

Nové výstavní desky systematizují obsah výstavy.
Nové výstavní desky systematizují obsah výstavy.

Informační tabule:

Ausstellungstafeln im Inneren der Häuser
Nově vytvořený plán domu pro použití na cedulích a dalších publikacích.
Dvě takové tabule informují návštěvníky skanzenu o umístění domů a poskytují další informace.
Nově vytvořený plán domu pro použití na cedulích a dalších publikacích.
Dvě takové tabule informují návštěvníky skanzenu o umístění domů a poskytují další informace.

Plakátovací tabule:

Seiffen zřídil tento billboard na místě partnera projektu v Lesné v České republice.
Seiffen zřídil tento billboard na místě partnera projektu v Lesné v České republice.

Reklamní stojan:

Vzájemná propagace zařízení v Lesné a Seiffenu
Vzájemná propagace zařízení v Lesné a Seiffenu
Vzájemná propagace zařízení v Lesné a Seiffenu
Vzájemná propagace zařízení v Lesné a Seiffenu

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch