Obchod a obchodní cesty

Cesty přes Krušné hory

Krušným horám se kdysi říkalo Miriquidi – neproniknutelný nebo temný les. Nejstarší cesta přes toto pohoří spojovala sídelní území kolem dnešních Drážďan s lokalitami v České kotlině. Probíhala zhruba od Pirny přes Berggießhübel, v Nollendorfu překračovala horský hřeben a vedla k soutoku Bíliny a Labe u Ústí. Tato cesta se používá v podstatě již cca 5000 let,

pokračovat ve čtení »

Brandovský hrad, stará úvozová cesta a osada Lesná

I když je místní název „Raubschloss“ [česky „Loupežnický zámek“] v nedaleké saské vsi Rothenthal známý a strmá skála u ústí potoka Rossfluss 1 do Načetínského potoka [Natzschung] nese jméno „Loupežnická skála“ [„Räuberfelsen“], nevěděl nikdo, že na této nebezpečné ostrožně u Brandova nějaká tvrz skutečně existovala. Místo je opředeno mnoha legendami a pověstmi. V jedné z nich se praví,

pokračovat ve čtení »

Cestování ve středověku

Průkopníky cestování byli ve středověku misionáři, poutníci, kolonisté, dobyvatelé a kupci. Někteří nositelé víry a účastníci náboženských cest byli při hledání cesty proudem dravé řeky, liduprázdnou krajinou, temnými lesy nebo těžko schůdnými horami dokonce ochotni riskovat svůj život. Obchodníci, přivážející z dalekých zemí k životu potřebnou sůl, jakož i jantar, koření, kůže a kožešiny, kadidlo,

pokračovat ve čtení »

Systém glejtů

Obchodní cesty se ve středověku nacházely pod ochranou panství, jehož územím vedly. To bylo odpovědné nejen za opravy a údržbu ale i za bezpečnost těch, kteří tyto životní tepny využívali pro svou dopravu nebo obchod. Komunikace ale nebývaly v příliš dobrém stavu a často hrozilo riziko přepadení. Pro pohodlí a bezpečí družin bylo proto klíčové, získat

pokračovat ve čtení »

Žaloba kupců proti poplatku na ochranu

V roce 1778 se obchodníci a řemeslníci z okolí Seiffenu spojili a podali žalobu na svého pána Adama Rudolpha ze Schönbergu. Bránili se tak proti požadované úhradě poplatku za ochranu (clo) a žádali saského kurfiřta Fridricha Augusta o pomoc a rozhodnutí. 20. května tohoto roku oznámil správce Peněžního důchodního úřadu panství Purschenstein v pověření majitele

pokračovat ve čtení »

Venkovský obchod a městský trh

Středověký obchod by se dal rozdělit zhruba na dvě různé oblasti: Za prvé už tehdy fungovala pozoruhodně rozsáhlá dálková obchodní síť, provozovaná vlivnými kupci a dodávající luxusní zboží z jiných zemí spíše zámožnějším rodinám. A za druhé tu ještě existoval podstatně větší a významnější regionální trh. Na něm působili kočující podomní živnostníci a kramáři (tzv.

pokračovat ve čtení »

Dopravci soli

Sůl znamenala ve středověku bohatství a moc, protože se používala nejen k jídlu a ke konzervaci potravin, ale byla nepostradatelná i pro „výrobní živnosti a řemesla“, například ke zpracování kožešin, k výrobě skla a keramiky nebo úpravě kovů. Zatímco se v českých zemích vyskytovaly jen minimální zdroje této suroviny, bylo střední a jižní Německo požehnáno bohatými

pokračovat ve čtení »

Železnice přichází!

I když byl postoj obyvatel k těmto páchnoucím příšerám nejprve sporný, přispěla železnice i v Krušných horách k oživení hospodářství a zlepšení zásobování. 7. prosince 1835 byla do provozu uvedena první šestikilometrová železniční trať mezi Norimberkem a Fürthem. Tak začal triumfální tah dráhy v Německu: Již o pět let později bylo položeno 500 km kolejí

pokračovat ve čtení »

Hokynářství, koloniály a jiné obchody ve starém Seiffenu

Kolonisté přicházející ve 13. století byli většinou zemědělci a tak se zaopatřovali sami. Své odvody hradili panstvu většinou v naturáliích. Ve druhé polovině 15. století se v Sasku jako platidlo začaly začaly stále více prosazovat peníze. Pozemkové knihy, vedené v Seiffenu od roku 1545, dokládají, že se koupě již platily finančními prostředky, tehdy to byly

pokračovat ve čtení »

Ambulantní opravárenská řemesla – Úvod

Flikování (…) je opravdovou tvůrčí činností. Vytvarovat z velkého a mohutného kusu mědi nebo mosazi pomocí ohně, kladiva a kleští postupně takovou kulatou věc, není nic zvláštního, protože materiál tu je a když se s ním správně zachází, tak se přizpůsobí; ale dodat poškozenému, vpáčenému nebo vyboulenému a rozedřenému kotli zase takový vzhled, kdy bude vypadat jako

pokračovat ve čtení »

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch