Cesty přes Krušné hory

Krušným horám se kdysi říkalo Miriquidi – neproniknutelný nebo temný les. Nejstarší cesta přes toto pohoří spojovala sídelní území kolem dnešních Drážďan s lokalitami v České kotlině. Probíhala zhruba od Pirny přes Berggießhübel, v Nollendorfu překračovala horský hřeben a vedla k soutoku Bíliny a Labe u Ústí. Tato cesta se používá v podstatě již cca 5000 let, protože stejnou trasu dnes sleduje stávající dálnice.

Čechy mají jen velmi malé zdroje soli, proto se tato surovina zpočátku dovážela ze  Solné komory. S pokračujícím osídlením severních Čech Kelty před cca 2500 lety však byly z dopravního hlediska blíž solné doly kolem Halle na Sále. Podíváme-li se na trasu z Halle do Prahy vzdušnou čarou, nachází se Stará solná stezka, vedoucí přes Lipsko, Leisnig, Oederan, Saydu, Deutschensiedel, Mníšek, Horní Litvínov, Most do Prahy, k této linii nejblíže. Tak je nasnadě, že se jedná o druhou nejstarší cestu v Krušných horách. Zhruba od začátku 7. století našeho letopočtu se na severu a jihu pohoří začaly usazovat slovanské kmeny, které svá sídla zakládaly jen do výše asi 300 m n. m. Skrz lesy ve vyšších polohách vedly pouze stezky.

Překonání pohoří lze historicky odvodit na základě okolností zavraždění biskupa Arna z Würzburgu v roce 892 u Saské Kamenice [Chemnitz]. První písemný záznam o přechodu hor od severu na jih, ke kterému došlo buď v roce 965 nebo 973, pochází od židovského obchodníka Ibrahima Ibn Jacuba.
Po 2. východní expanzi ve 12./13. století, která byla také důsledkem „Velkého volání hor“ [„Berggeschrei], byly Krušné hory už zcela osídleny. Vznikaly tak další středověké cesty přes Rübenau – Načetín; Reitzenhain – Křímov; Jöhstadt – Přísečnice a Frübuss – Loket. Ty všechny navazovaly na Královskou cestu (Via Regia), vedoucí z Paříže přes Lipsko do Kyjeva a napojující se na Hedvábnou cestu. Po těchto středověkých komunikacích, nazývaných i Solné cesty, přicházeli také noví osadníci, kteří z nich zkoumali, kde by se mohli usadit. Kola povozů a kopyta tažných zvířat zanechávaly na krajině své stopy a vytvářely výrazné úvozové cesty (obr. 1), které lze na mnoha místech vidět ještě dnes. Patrné jsou např. u Saydy, Neuhausenu, Seiffenu-Heidelbergu a samozřejmě i na svazích české strany Krušných hor. Houstnoucí dopravní proudy pak vyžadovaly údržbu cest, ochranu transportovaného zboží a také určitou pomoc, například při překračování řek. Proto se na těchto místech stavěly strážní hrady a opevnění, vybírající clo a nabízející ochranu a doprovod. V panství Purschenstein se muselo platit na mostu Hasenbrücke u Neuwernsdorfu, u zámku Purschenstein a v Saydě.

V 17. století se začaly používat poštovní kočáry, které už potřebovaly lepší cesty. Poštovní komunikace měly zpevněnou širokou jízdní dráhu, lemovanou příkopy a saskými poštovními milníky. Ty kočím ukazovaly správnou cestu a fungovaly jako nejranější dopravní značky (obr. 3). Při trasování těchto starých cest a silnic se dbalo na to, aby k překračování potoků, řek nebo rašelinišť docházelo jen na nevyhnutelných místech.

V 19. století se cesty začaly vést i obcemi. Současná seiffenská ulice Hauptstraße v roce 1870 ještě neexistovala. Nejdůležitější cestou vedoucí Heidelbergem byla dnešní Alte Dorfstraße. A v lokalitě Seiffener Grund končila cesta na okraji lesa.

K financování silnice sjízdné od Deutscheinsiedelu přes Heidelberg a Seiffen až do Niederlochmühle začaly zainteresované osady vybírat mýto. V letech 1864 až 1874 se tento poplatek musel hradit za každého člověka i každé zvíře. (obr. 4). V 30. letech minulého století byla ulice Hauptstraße v Seiffenu rozšířena, potok Seifenbach se zčásti zavedl pod ní a částečně byl vyrovnán. Po politické změně pak silnice obdržela nový povrch a v rámci těchto prací se pod ni umístila i všechna pro tuto dobu potřebná média.

Dr. Albrecht Kirsche, Drážďany

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch