Foto: Matthias Kaden

Foto: Deutsche Fotothek

Foto: Deutsche Fotothek

Hornictví

Kdybyste v seiffenském regionu chtěli navštívit ještě nějaké další svědky hornické minulosti, máme pro Vás několik návrhů:

Historická hornická stezka

V Seiffenu se rudy těžily po celá staletí. Tuto naučnou stezku vybudovala v 80.letech 20.století skupina hornických badatelů za účelem zachování povědo-mí o tomto starém hospodářském od-větví. Díky iniciativě hornického a hutnického bratrstva Berg- und Hüttenknappschaft Seiffen e.V. se v rámci přeshraničního projektu EU, realizova-ného obcí Seiffen a Horským klubem Lesná, podařilo v letech 2017-2020 tuto stezku zmodernizovat a rozšířit o „Velký okruh“ s charakteristickými znaky hornické minulosti a překrás-nými výhledy na Seiffen.

„Historická hornická stezka“ začíná u vstupu do pinky „Geyerin“ nad kostelem, odkud vede malý okruh přes bý-valé hornické centrum Seiffenu (Značení: K 01 až K 28, časová nároč-nost cca 2 hodiny). Velký okruh vede turisty okolím této hračkářstvím proslulé obce k svědectvím po hornické činnosti v části Heidelberg, u vrchů Ahornberg a Schwartenberg, lokalitou „Mansche“ u staré sklářské hutě na vrchu Wettiner Höhe a v části zvané Seiffener Grund (Značení: G 01 až G 38, časová náročnost cca 5 hodin).

V turistické informační kanceláři na adrese Hauptstraße 73 si turisté mohou vyzvednout leták, který také plní funkci turistické mapy.

Ještě víc informací najdete v Naše internetové stránky:
https://seiffen.de/

Führung auf dem Historischen Bergbausteig Seiffen
Führung auf dem Historischen Bergbausteig Seiffen

Mechanický model znázorňující hornickou činnost „Heimatberg“
v Krušnohorském muzeu hraček

O někdejším životě a práci krušnohorských horníků vypráví zhruba 50 soustružených postav. Mnoho výjevů je díky důmyslnému mechanickému zařízení pohyblivých, což umožňuje oživení různých pracovních činností. Důlní objekty a technická zařízení jsou vypracována velmi precizně a detailně, patří k nim znázornění modelů čerpací stanice v Ehrenfriedersdorfu u vrchu Sauberg, stoupy nebo koňského žentouru. Doplňují je štoly, důlní přepravní zařízení a výjevy z podzemí. Ukázky doplňuje video, které návštěvníku poskytuje pohled za kulisy. Od velkého motoru přes hřídele, provazy, ozubená kola, excentry, kliky a ovládací provázky – zblízka jsou znázorněny všechny mechanické detaily. Toto zařízení, které vytvořil Günther Zielke ze Seiffenu v roce 2008, navazuje na staletí přetrvávající tradici takzvaných „přenosných dolů“.

Kavna dědičné štoly „Segen-Gottes-Erbstolln“ v Heidelbergu, místní části Seiffenu

Stará štola „Segen-Gottes-Erbstolln“ byla objevena v roce 1987. Hornické bratrstvo Bergknappschaft Seiffen tu nyní pořádá v srpnu každého roku „Den otevřených dveří štoly“. 

V jeho rámci mohou návštěvníci sfárat do dolu, nebo jak říkali horníci „jít do hory“. Budou vybaveni helmou a gumovými holínkami a provedeni starou štolou.

Tag der offenen Stollntür“

Prohlídkový důl „Gnade-Gottes-Erbstolln“ v Olbernhau

(10 km od Seiffenu), http://www.bergbau-live.de/content/bergbau/bergbaulehrpfad/

„Štola Svatého Mikuláše“ v Hoře Svaté Kateřiny

(8 km od Seiffenu) 

je největší a nejznámější štolou v české části Krušných hor. 

https://www.horasvatekateriny.cz/

Dobrodružný důl „Fortuna Bernstein“

(7,7 km od Seiffenu)

https://www.fortuna-bernstein.de/

Fortunastolln

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch