Foto: Matthias Kaden

Foto: Deutsche Fotothek

Foto: Deutsche Fotothek

Hornictví

Kdybyste v seiffenském regionu chtěli navštívit ještě nějaké další svědky hornické minulosti, máme pro Vás několik návrhů:

Historická hornická stezka

V Seiffenu se rudy těžily po celá staletí. Tuto naučnou stezku vybudovala v 80.letech 20.století skupina hornických badatelů za účelem zachování povědo-mí o tomto starém hospodářském od-větví. Díky iniciativě hornického a hutnického bratrstva Berg- und Hüttenknappschaft Seiffen e.V. se v rámci přeshraničního projektu EU, realizova-ného obcí Seiffen a Horským klubem Lesná, podařilo v letech 2017-2020 tuto stezku zmodernizovat a rozšířit o „Velký okruh“ s charakteristickými znaky hornické minulosti a překrás-nými výhledy na Seiffen.

„Historická hornická stezka“ začíná u vstupu do pinky „Geyerin“ nad kostelem, odkud vede malý okruh přes bý-valé hornické centrum Seiffenu (Značení: K 01 až K 28, časová nároč-nost cca 2 hodiny). Velký okruh vede turisty okolím této hračkářstvím proslulé obce k svědectvím po hornické činnosti v části Heidelberg, u vrchů Ahornberg a Schwartenberg, lokalitou „Mansche“ u staré sklářské hutě na vrchu Wettiner Höhe a v části zvané Seiffener Grund (Značení: G 01 až G 38, časová náročnost cca 5 hodin).

V turistické informační kanceláři na adrese Hauptstraße 73 si turisté mohou vyzvednout leták, který také plní funkci turistické mapy.

Ještě víc informací najdete v Naše internetové stránky:
https://seiffen.de/

Führung auf dem Historischen Bergbausteig Seiffen
Führung auf dem Historischen Bergbausteig Seiffen

Mechanický model znázorňující hornickou činnost „Heimatberg“
v Krušnohorském muzeu hraček

O někdejším životě a práci krušnohorských horníků vypráví zhruba 50 soustružených postav. Mnoho výjevů je díky důmyslnému mechanickému zařízení pohyblivých, což umožňuje oživení různých pracovních činností. Důlní objekty a technická zařízení jsou vypracována velmi precizně a detailně, patří k nim znázornění modelů čerpací stanice v Ehrenfriedersdorfu u vrchu Sauberg, stoupy nebo koňského žentouru. Doplňují je štoly, důlní přepravní zařízení a výjevy z podzemí. Ukázky doplňuje video, které návštěvníku poskytuje pohled za kulisy. Od velkého motoru přes hřídele, provazy, ozubená kola, excentry, kliky a ovládací provázky – zblízka jsou znázorněny všechny mechanické detaily. Toto zařízení, které vytvořil Günther Zielke ze Seiffenu v roce 2008, navazuje na staletí přetrvávající tradici takzvaných „přenosných dolů“.

Kavna dědičné štoly „Segen-Gottes-Erbstolln“ v Heidelbergu, místní části Seiffenu

Stará štola „Segen-Gottes-Erbstolln“ byla objevena v roce 1987. Hornické bratrstvo Bergknappschaft Seiffen tu nyní pořádá v srpnu každého roku „Den otevřených dveří štoly“. 

V jeho rámci mohou návštěvníci sfárat do dolu, nebo jak říkali horníci „jít do hory“. Budou vybaveni helmou a gumovými holínkami a provedeni starou štolou.

Tag der offenen Stollntür“

Prohlídkový důl „Gnade-Gottes-Erbstolln“ v Olbernhau

(10 km od Seiffenu), http://www.bergbau-live.de/content/bergbau/bergbaulehrpfad/

„Štola Svatého Mikuláše“ v Hoře Svaté Kateřiny

(8 km od Seiffenu) 

je největší a nejznámější štolou v české části Krušných hor. 

https://www.horasvatekateriny.cz/

Dobrodružný důl „Fortuna Bernstein“

(7,7 km od Seiffenu)

https://www.fortuna-bernstein.de/

Fortunastolln