Vesnická řemesla

Dráteníci

Slovenští drotáři a pastičkáři Německé označení dráteníka „Rastel-binder“ nemá s krušnohorským poj-mem „Rastel“, což znamená „zbyte-ček“, nic společného. I když by se toto vysvětlení nabízelo, protože jestli tito vandrovní řemeslníci něco uměli, tak to bylo spojování střípků rozbitého nádobí. Mnohá hospodyňka z nich určitě měla radost. Pojem „Rastel“ pochází z bývalé podunajské monarchie Rakouska-Uherska a

pokračovat ve čtení »

Broušení nůžek, opravování hrnců, broušení pil

Broušení nožů a nůžek nabízeli již od pradávna podomní brusiči (tzv. šlejféři nebo šlejfíři). Bývali to často Jenišové, Sintiové a Romové. Se svým brusným kamenem táhli venkovem a městy a ostřili v domácnostech nůžky, nože, dýky, sekery a další železné předměty. Toto povolání se vyvinulo z původ-ního řemesla zbrojíře, který musel dýky a meče během

pokračovat ve čtení »

Fatzeři – muzikanti z Krušných hor

Po ukončení těžby nastala v Krušných horách bída a bylo těžké najít si novou práci. Určitou kompenzaci umožnilo paličkování krajek, výdělky však byly velmi nejisté. Lidé tak sháněli ještě další zdroje obživy. V Krušných horách mělo dlouholetou tradici muzi-círování a hodně zdejších obyvatel hrálo na různé nástroje a tak koncem 18. století začali hudebníci dávat

pokračovat ve čtení »

Kováři a koláři

Vesnické řemeslo kovářů Jedno z nejstarších řemeslných povolání lidstva vykonávají kováři, kteří ve své dílně tvarují kovy za tepla. Jejich nejdůležitějšími výrobními prostředky jsou kladivo, kovadlina a kovářská výheň. Krušné hory poskytovaly tomuto zdroji výdělku obzvláště dobré podmínky. Za prvé se tu v mnoha dolech těžily a na místě zhutňovaly rudy a za druhé potřebovali

pokračovat ve čtení »

Ullmannova kovárna z Pfaffrody

K historii a rodině V následující části se budeme věnovat kovárně s mimořádnou minulostí. Tento dům v ulici Freiberger Straße s číslem popisným 48 pochází z roku 1760 a je nyní památkově chráněný. Po ukončení provozu kovárny bylo navrženo jeho přemístění do Krušnohorského skanzenu v Seiffenu. V letech 1997-99 následovalo jeho podrobné zdokumentování, rozebrání, přesun a

pokračovat ve čtení »

Bräuerova kovárna v grünthalském Hüttengrundu

Kolem roku 1650 vypadalo Olbernhau úplně jinak, než  je známe teď. I když už bylo určitým centrem svého okolí, jednalo se ještě o malou obec. Dnes důležité silnice tehdy ještě neexistovaly a obchod se zbožím tak směřoval po starých cestách. Jedna z těch významnějších vedla od Saydy, dotkla se okraje Olbernhau, pokračovala přes Poppsches Gut,

pokračovat ve čtení »

Výheň, kovadlina a další nástroje kováře

Kovář si na rozdíl od mnoha jiných řemeslníků může své nástroje vyrobit sám. Potřebuje přípravky na řezání, formování a děrování kovů za tepla       a za studena. Jeho kleště a háky musejí mít dlouhé rukojeti, aby se nepopálil o oheň nebo o rozžhavený materiál a polotovar. Ve výhni má hned vedle ohniště stále

pokračovat ve čtení »

Jak se ková kůň

Rohovina kopyta neustále roste, stejně jako lidské nehty. Rychlost růstu je u každého koně jiná a závisí na jeho výživě, zdravotním stavu, stáří a také ročních obdobích. Zatěžováním kopyta se jeho rohovina opotřebovává různou měrou, podle toho, na jakém typu půdy a jak intenzivně se kůň pohybuje. V ideálním případě by dorůstala stejným tempem, jakým ubývá

pokračovat ve čtení »

Společné působení kováře a koláře

Kolář (kterému se říkalo i koloděj nebo nápravník, později i podstávkář a vozák) byl stejně jako kovář v dřívějších dobách nepostradatelným a respektovaným řemeslníkem, protože převážně zemědělská společnost potře-bovala hodně  robustních agrárních vozů a přívěsů, trakařů, koňských povozů a ručních kárek. Do jeho výrobního sortimentu patřily rovněž velké pracovní stroje k obdělávání polí a pro

pokračovat ve čtení »

Jak se dříve stavěly domy

Historické formy domů v Krušných horách Kdy v Krušných horách vznikla první, člověkem vytvořená obydlí, není známo. Lidé raného středověku, stejně jako osídlenci přicházející od 11. století, reagovali na zde vládnoucí klimatické podmínky a používali k jejich stavbě materiály a prostředky, vyskytující se v okolní přírodě.  Migrující národy si stavěly přístřešky a úkryty, které byly

pokračovat ve čtení »