Foto: Dt. Fotothek

Foto: Dt. Fotothek

Vesnická řemesla

Fatzeři – muzikanti z Krušných hor

Po ukončení těžby nastala v Krušných horách bída a bylo těžké najít si novou práci. Určitou kompenzaci umožnilo paličkování krajek, výdělky však byly velmi nejisté. Lidé tak sháněli ještě další zdroje obživy. V Krušných horách mělo dlouholetou tradici muzi-círování a hodně zdejších obyvatel hrálo na různé nástroje a tak koncem 18. století začali hudebníci dávat

pokračovat ve čtení »

Kováři a koláři

Jedno z nejstarších řemeslných povolání lidstva vykonávají kováři, kteří ve své dílně tvarují kovy za tepla. Jejich nejdůležitějšími výrobními prostředky jsou kladivo, kovadlina a kovářská výheň. Krušné hory poskytovaly tomuto zdroji výdělku obzvláště dobré podmínky. Za prvé se tu v mnoha dolech těžily a na místě zhutňovaly rudy a za druhé potřebovali horníci pro svou

pokračovat ve čtení »

Ullmannova kovárna z Pfaffrody

K historii a rodině V následující části se budeme věnovat kovárně s mimořádnou minulostí. Tento dům v ulici Freiberger Straße s číslem popisným 48 pochází z roku 1760 a je nyní památkově chráněný. Po ukončení provozu kovárny bylo navrženo jeho přemístění do Krušnohorského skanzenu v Seiffenu. V letech 1997-99 následovalo jeho podrobné zdokumentování, rozebrání, přesun a

pokračovat ve čtení »

Bräuerova kovárna v grünthalském Hüttengrundu

Kolem roku 1650 vypadalo Olbernhau úplně jinak, než  je známe teď. I když už bylo určitým centrem svého okolí, jednalo se ještě o malou obec. Dnes důležité silnice tehdy ještě neexistovaly a obchod se zbožím tak směřoval po starých cestách. Jedna z těch významnějších vedla od Saydy, dotkla se okraje Olbernhau, pokračovala přes Poppsches Gut,

pokračovat ve čtení »

Výheň, kovadlina a další nástroje kováře

Kovář si na rozdíl od mnoha jiných řemeslníků může své nástroje vyrobit sám. Potřebuje přípravky na řezání, formování a děrování kovů za tepla       a za studena. Jeho kleště a háky musejí mít dlouhé rukojeti, aby se nepopálil o oheň nebo o rozžhavený materiál a polotovar. Ve výhni má hned vedle ohniště stále

pokračovat ve čtení »

Jak se ková kůň

Rohovina kopyta neustále roste, stejně jako lidské nehty. Rychlost růstu je u každého koně jiná a závisí na jeho výživě, zdravotním stavu, stáří a také ročních obdobích. Zatěžováním kopyta se jeho rohovina opotřebovává různou měrou, podle toho, na jakém typu půdy a jak intenzivně se kůň pohybuje. V ideálním případě by dorůstala stejným tempem, jakým ubývá

pokračovat ve čtení »

Společné působení kováře a koláře

Kolář (kterému se říkalo i koloděj nebo nápravník, později i podstávkář a vozák) byl stejně jako kovář v dřívějších dobách nepostradatelným a respektovaným řemeslníkem, protože převážně zemědělská společnost potře-bovala hodně  robustních agrárních vozů a přívěsů, trakařů, koňských povozů a ručních kárek. Do jeho výrobního sortimentu patřily rovněž velké pracovní stroje k obdělávání polí a pro

pokračovat ve čtení »

Jak se dříve stavěly domy

Historické formy domů v Krušných horách Kdy v Krušných horách vznikla první, člověkem vytvořená obydlí, není známo. Lidé raného středověku, stejně jako osídlenci přicházející od 11. století, reagovali na zde vládnoucí klimatické podmínky a používali k jejich stavbě materiály a prostředky, vyskytující se v okolní přírodě.  Migrující národy si stavěly přístřešky a úkryty, které byly

pokračovat ve čtení »

Odkud pochází to hezké bílé plátno?

V následujícím textu chceme poskytnout nahlédnutí do historie pěstování a zpracování lnu ve středním Krušnohoří. Průběh celého procesu od vysetí, přes spředení až po tkaní představil Prof. Wilhelm Walther (1826 – 1913), tvůrce drážďanského nástěnného reliéfu Průvod knížat (Fürstenzug), ve svém tematickém souboru „Odkud pochází to krásné bílé plátno? odpovědi písmem a obrazem.“  („Woher kommt

pokračovat ve čtení »

K historii tkaní lnu ve středním Krušnohoří

Tkaní lněných pláten, nejpůvodnější ze všech tkalcovských umění, vzkvétalo již ve starém Egyptě. V Německu je provozovaly srbské a germánské kmeny.  V roce 1149 patřili tkalci lnu v Kolíně nad Rýnem k nejzámožnějším měšťanům, kteří se dokonce ucházeli   o úřad starosty. To se však během času postupně měnilo. Tito řemeslníci nakonec ztratili zcela na

pokračovat ve čtení »