Obchod a cestování

Sherpa-Cup Lesná

Malá osada Lesná (něm. Ladung ), založená kolem roku 1250, dostala svůj německý název po středověkém překladišti soli a místu pro přepřahání a odpočinek  na staré obchodní stezce mezi Freibergem, Olbernhau, Brandovem (Brandau), Jirkovem (Görkau) a Mostem (Brüx). 

Tyto těžké transporty připomíná každoroční běh s názvem Sherpa Cup, jehož nejnáročnější úsek má délku 2.325 m a pře-výšení 200 m. Každý účastník jej absolvuje se zátěží na zádech, která je odstupňovaná podle věku od 1 do 40 kg. Tato v květnu pořádaná expedice bývá vrcholným zážitkem pro rodiny z Česka i Německa. 

Kontakt: 
Turistické informační centrum Lesenská pláň
Lesná 25
435 45 Nová Ves v Horách
http://www.vrclesna.cz

Sherpa Cup

Technické muzeum čokolády a soli Halle

Nejvýznamnější hospodářské odvětví města dokumentuje Technické muzeum čokolády a soli (Technisches Halloren- und Salinemuseum), nacházející se v areálu bývalého „Pruského královského solivaru“, později pak „Solnařského bratrstva“ v Halle.

Po zastavení výroby soli v roce 1964 bylo v letech 1967/69 otevřeno muzeum čokolády Hallorenmuseum a technické předváděcí zařízení na odpařování solanky a odlučování soli. I přes následné rozsáhlé demolice zůstal zachován významný průmyslově historický komplex s architekturou solného průmyslu 18. až 20. století, patřící k nejstarším památkám tohoto druhu v celém Německu.

V letech 2020/21 proběhne komplexní rekonstrukce celého areálu saliny. Opětovné otevření muzea s nově uspořádanou trvalou expozicí je naplánováno na rok 2022.

Kontakt: 
Technisches Halloren- und Salinemuseum Halle
Kleine Märkerstraße 2, 06108 Halle (Saale)
https://www.salinemuseum.de

Solný trh v Lößnitz v Krušných horách

Lößnický solný trh se zákládá na solném privilegiu, uděleném městu v roce 1388. Ve městě bylo důležité překladiště zboží a díky tomu se tu usadilo i hodně živnostníků  a řemeslníků. Na velkém solném trhu, který se ve starobylém hornickém městečku Lößnitz v Krušných horách pořádá každý rok většinou třetí víkend v červnu, se předvádějí různá tradiční řemesla a dovednosti. Zlatým hřebem bývá vždy „Historický solný průvod“ s mnoha alegoriemi. 

Kontakt: 
Stadtverwaltung Lößnitz
Marktplatz 1
08294 Lößnitz
https://www.stadt-loessnitz.de

Lößnitz