Obchod a cestování

Sherpa-Cup Lesná

Malá osada Lesná (něm. Ladung ), založená kolem roku 1250, dostala svůj německý název po středověkém překladišti soli a místu pro přepřahání a odpočinek  na staré obchodní stezce mezi Freibergem, Olbernhau, Brandovem (Brandau), Jirkovem (Görkau) a Mostem (Brüx). 

Tyto těžké transporty připomíná každoroční běh s názvem Sherpa Cup, jehož nejnáročnější úsek má délku 2.325 m a pře-výšení 200 m. Každý účastník jej absolvuje se zátěží na zádech, která je odstupňovaná podle věku od 1 do 40 kg. Tato v květnu pořádaná expedice bývá vrcholným zážitkem pro rodiny z Česka i Německa. 

Kontakt: 
Turistické informační centrum Lesenská pláň
Lesná 25
435 45 Nová Ves v Horách
http://www.vrclesna.cz

Sherpa Cup

Technické muzeum čokolády a soli Halle

Nejvýznamnější hospodářské odvětví města dokumentuje Technické muzeum čokolády a soli (Technisches Halloren- und Salinemuseum), nacházející se v areálu bývalého „Pruského královského solivaru“, později pak „Solnařského bratrstva“ v Halle.

Po zastavení výroby soli v roce 1964 bylo v letech 1967/69 otevřeno muzeum čokolády Hallorenmuseum a technické předváděcí zařízení na odpařování solanky a odlučování soli. I přes následné rozsáhlé demolice zůstal zachován významný průmyslově historický komplex s architekturou solného průmyslu 18. až 20. století, patřící k nejstarším památkám tohoto druhu v celém Německu.

V letech 2020/21 proběhne komplexní rekonstrukce celého areálu saliny. Opětovné otevření muzea s nově uspořádanou trvalou expozicí je naplánováno na rok 2022.

Kontakt: 
Technisches Halloren- und Salinemuseum Halle
Kleine Märkerstraße 2, 06108 Halle (Saale)
https://www.salinemuseum.de

Solný trh v Lößnitz v Krušných horách

Lößnický solný trh se zákládá na solném privilegiu, uděleném městu v roce 1388. Ve městě bylo důležité překladiště zboží a díky tomu se tu usadilo i hodně živnostníků  a řemeslníků. Na velkém solném trhu, který se ve starobylém hornickém městečku Lößnitz v Krušných horách pořádá každý rok většinou třetí víkend v červnu, se předvádějí různá tradiční řemesla a dovednosti. Zlatým hřebem bývá vždy „Historický solný průvod“ s mnoha alegoriemi. 

Kontakt: 
Stadtverwaltung Lößnitz
Marktplatz 1
08294 Lößnitz
https://www.stadt-loessnitz.de

Lößnitz

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch