Foto: Dt. Fotothek

Foto: Dt. Fotothek

Řemeslo

Technické muzeum čokolády a soli Halle

Nejvýznamnější hospodářské odvětví města dokumentuje Technické muzeum čokolády a soli (Technisches Halloren- und Salinemuseum), nacházející se v areálu bývalého „Pruského královského solivaru“, později pak „Solnařského bratrstva“ v Halle.

Po zastavení výroby soli v roce 1964 bylo v letech 1967/69 otevřeno muzeum čokolády Hallorenmuseum a technické předváděcí zařízení na odpařování solanky a odlučování soli. I přes následné rozsáhlé demolice zůstal zachován významný průmyslově historický komplex s architekturou solného průmyslu 18. až 20. století, patřící k nejstarším památkám tohoto druhu v celém Německu.

V letech 2020/21 proběhne komplexní rekonstrukce celého areálu saliny. Opětovné otevření muzea s nově uspořádanou trvalou expozicí je naplánováno na rok 2022.

Kontakt: 
Technisches Halloren- und Salinemuseum Halle
Kleine Märkerstraße 2, 06108 Halle (Saale)
https://www.salinemuseum.de

Skanzen Krušných hor Seiffen

V Krušnohorském skanzenu Seiffen se aktuálně sestavuje a renovuje historická kovárna z obce Pfaffroda. Ta byla v roce 1998 rozebrána na jednotlivé díly a uskladněna ve skanzenu. Díky finanční podpoře Evropské unie se tak nyní podařilo muzeum venkovského života ještě více obohatit. Budova bude návštěvníkům zpřístup-něna od června roku 2020. Na „Dnech historických řemesel“, které se tu pořádají dvakrát do roka, se tedy opět rozezní i údery kovářského  kladiva o kovadlinu! 

O novinkách se můžete informovat zde:
https://cz.seiffen.de/
https://www.spielzeugmuseum-seiffen.de/index.cfm?s=c

Skanzen Krušných hor Seiffen
Skanzen Krušných hor Seiffen

Kolářská dílna v Krušnohorském skanzenu

Obci Seiffen se podařilo získat z pozůstalosti kompletně vybavenou dílnu koláře. Její stav odpovídá přibližně roku 1900 a je vystavena v Krušnohorském muzeu v přírodě Seiffen v tak zvaném „Domě koláře“.

Dvě hoblice neboli truhlářské ponky k upínaní a přidržo-vání dílů, stojící před okny v dílně, byly pro práci koláře nepostradatelné. U zadní stěny se nachází soustruh na dřevo a vyvrtávačka dlouhých otvorů. Oba stroje jsou lany a řemeny napojeny na malou transmisi. Stovky speciálních nástrojů a nesmírné množství šablon, měřicích a pomoc-ných instrumentů a přípravků svědčí o rozmanitosti a přesnosti kolářské práce. Místnost byla osvětlena petrolejovou lampou, která se  podle potřeby  mohla na příslušné pracoviště přemístit pomocí otočného nastavitelného držáku. Pracovní úkony náročnější na prostor se musely provádět venku na volném prostranství nebo v přistavěné kůlně. Pomocí jednoduchého zařízení na vykružování dřeva  (soustruhu) s kladivy jako setrvačníkem se možná vyráběly osvětlovací louče. Stojí tu také horizontální pásová pila se setrvačníkem a ruční klikou. Oba malé stroje v dílně jsou k ní připojeny hnacím lanem. 

V bezprostřední blízkosti dílny koláře byla v létě 2020 otevřena historická kovárna. Společné působení obou řemeslníků se nyní dá názorně představit i v muzeu.

Kolářská dílna v Krušnohorském skanzenu
Korbflechten im Erzgebirgischen Freilichtmuseum

Technické muzeum Olejný mlýn v Pockau

Stale ještě funkčni olejna (neboli zabojna) v Pockau je dnes v cele Evropě jedinou sveho druhu, ktera předvadi ziskavani lněneho oleje podle postupu ze 17. stoleti. Původně se jednalo o vodni mlyn, postaveny v roce 1783. Olejna ma stupnik na drceni lněneho semene a hamrovy lis, jež jsou pohaněne vodnim kolem. Technicke muzeum ma otevřeno vždy od 15. května do 15. řijna, ve středu od 15 do 16 hod., v sobotu od 9 do 11 hod. a od 14 do 16 hod.

Adresa:
Technisches Museum Ölmühle Pockau
Mühlenweg 5b, 09509 Pockau-Lengefeld
https://www.pockau-lengefeld.de/tourismus-freizeit/museen/oelmuehle-pockau.html

Technické muzeum Olejný mlýn v Pockau

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch