Sklárna

Krušnohorské sklářské muzeum

se nachází v bývalé pevnosti zámku Purschenstein v Neuhausenu. Předsta-vuje například sklářskou huť z časů Jiřího (Georgia) Agricoly, dále dílen-skou jizbu a další písemné a věcné svědky historické minulosti sklářství v Krušných horách. Umožní také nahléd-nutí do historie městečka Neuhausen a zámku Purschenstein. Kromě toho pořádá názorné přehlídky dobového foukání skleněných výrobků. Mezi exponáty Sklářského muzea v Neuhau-senu se nacházejí rovněž výrobky tehdejších krušnohorských sklářů, jejichž historie sahá až do doby koloni-zace tohoto území ve 12. století a které zahrnují práce a díla pocházející jak ze saské tak i české části Krušných hor.

Adresa: Freiberger Str. 10, 09544 Neuhausen/Erzgebirge
https://neuhausen.de/

Glashüttenmuseum Neuhausen
Glashüttenmuseum Neuhausen
Glashüttenmuseum Neuhausen mit Glasofen

Sklářská stezka východního Krušnohoří

V Krušných horách se již ve 13. století provozovaly stěhovavé sklářské hutě, které sloužily nejen k výrobě skla, ale i k mýcení hustých lesních porostů. V 16. století se pak skláři usadili.

Sklářská stezka východní Krušné hory, která je již cca 20 koncipována přeshraničně, začíná v české obci Moldava a vede přes saský Oberseiffenbach (místní část Seiffenu) ke Sklářskému muzeu v Neuhausenu.

Obec Seiffen tuto turistickou trasu prodloužila v rámci projektu „Aktivní prožití společných dějin a tradic v Krušných horách“ až do české Lesné. Sklářská stezka může nyní k vycházkám nabídnout celkem 104 km. Její průběh je značen symbolem středověkého soudkovitého poháru ze zeleného lesního skla – tzv. „košťálové“ číše nebo chcete-li „Krautstrunku“.

K lepšímu využití i pro rodiny s dětmi byla celá trasa rozdělena do pěti dílčích etap. Na začátcích úseků 1-4 jsou nainstalovány větší informační tabule, představující průběh trasy a pozoruhodnosti, které se na ní vyskytují. K etapě 5 se příslušné informace nacházejí online zde na této stránce!

Pátá etapa Sklářské stezky začíná u bývalé sklářské hutě v Heidelbachu na jihovýchodním svahu vrchu Schwartenberg a vede směrem k údolí potoka Frauenbach, kde se napojuje na 4. úsek stezky a doprovází jej až do Oberseiffenbachu (místní části Seiffenu). Na stanovišti 11 (sklárna Seiffen II) se 5. a 4. trasa zase rozdělují. Zatímco se čtvrtá vrací zpět na Seiffen, směřuje pátá nejprve do osady Oberlochmühle a z ní pak do obce Deutschkatharinaberg. Za ní přechází státní hranici a pokračuje po českém území do starého hornického města Hora Svaté Kateřiny (Sankt Katharinaberg), prochází kolem lokality zaniklého hradu „Neudtschloss“ na Loupežnické skále u Brandova (Brandau) a končí v Lesné (Ladung).

Podél turistické stezky jsou na starých stanovištích a v zajímavých lokalitách umístěny informační tabule představující život, řemesla nebo historii.

Glasmachersteig Schild
Glas
Führung auf dem Glasmachersteig

Zde pak odkaz: http://www.hgv-rechenberg.de/glasmachersteig.htm

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch