Sklárna

Krušnohorské sklářské muzeum

se nachází v bývalé pevnosti zámku Purschenstein v Neuhausenu. Předsta-vuje například sklářskou huť z časů Jiřího (Georgia) Agricoly, dále dílen-skou jizbu a další písemné a věcné svědky historické minulosti sklářství v Krušných horách. Umožní také nahléd-nutí do historie městečka Neuhausen a zámku Purschenstein. Kromě toho pořádá názorné přehlídky dobového foukání skleněných výrobků. Mezi exponáty Sklářského muzea v Neuhau-senu se nacházejí rovněž výrobky tehdejších krušnohorských sklářů, jejichž historie sahá až do doby koloni-zace tohoto území ve 12. století a které zahrnují práce a díla pocházející jak ze saské tak i české části Krušných hor.

Adresa: Freiberger Str. 10, 09544 Neuhausen/Erzgebirge
https://neuhausen.de/

Glashüttenmuseum Neuhausen
Glashüttenmuseum Neuhausen
Glashüttenmuseum Neuhausen mit Glasofen

Sklářská stezka východního Krušnohoří

V Krušných horách se již ve 13. století provozovaly stěhovavé sklářské hutě, které sloužily nejen k výrobě skla, ale i k mýcení hustých lesních porostů. V 16. století se pak skláři usadili.

Sklářská stezka východní Krušné hory, která je již cca 20 koncipována přeshraničně, začíná v české obci Moldava a vede přes saský Oberseiffenbach (místní část Seiffenu) ke Sklářskému muzeu v Neuhausenu.

Obec Seiffen tuto turistickou trasu prodloužila v rámci projektu „Aktivní prožití společných dějin a tradic v Krušných horách“ až do české Lesné. Sklářská stezka může nyní k vycházkám nabídnout celkem 104 km. Její průběh je značen symbolem středověkého soudkovitého poháru ze zeleného lesního skla – tzv. „košťálové“ číše nebo chcete-li „Krautstrunku“.

K lepšímu využití i pro rodiny s dětmi byla celá trasa rozdělena do pěti dílčích etap. Na začátcích úseků 1-4 jsou nainstalovány větší informační tabule, představující průběh trasy a pozoruhodnosti, které se na ní vyskytují. K etapě 5 se příslušné informace nacházejí online zde na této stránce!

Pátá etapa Sklářské stezky začíná u bývalé sklářské hutě v Heidelbachu na jihovýchodním svahu vrchu Schwartenberg a vede směrem k údolí potoka Frauenbach, kde se napojuje na 4. úsek stezky a doprovází jej až do Oberseiffenbachu (místní části Seiffenu). Na stanovišti 11 (sklárna Seiffen II) se 5. a 4. trasa zase rozdělují. Zatímco se čtvrtá vrací zpět na Seiffen, směřuje pátá nejprve do osady Oberlochmühle a z ní pak do obce Deutschkatharinaberg. Za ní přechází státní hranici a pokračuje po českém území do starého hornického města Hora Svaté Kateřiny (Sankt Katharinaberg), prochází kolem lokality zaniklého hradu „Neudtschloss“ na Loupežnické skále u Brandova (Brandau) a končí v Lesné (Ladung).

Podél turistické stezky jsou na starých stanovištích a v zajímavých lokalitách umístěny informační tabule představující život, řemesla nebo historii.

Glasmachersteig Schild
Glas
Führung auf dem Glasmachersteig

Zde pak odkaz: http://www.hgv-rechenberg.de/glasmachersteig.htm