Kolonizace

Krušnohorské sklářské muzeum

se nachází v bývalé pevnosti zámku Purschenstein v Neuhausenu. Předsta-vuje například sklářskou huť z časů Jiřího (Georgia) Agricoly, dále dílen-skou jizbu a další písemné a věcné svědky historické minulosti sklářství v Krušných horách. Umožní také nahléd-nutí do historie městečka Neuhausen a zámku Purschenstein. Kromě toho pořádá názorné přehlídky dobového foukání skleněných výrobků. Mezi exponáty Sklářského muzea v Neuhau-senu se nacházejí rovněž výrobky tehdejších krušnohorských sklářů, jejichž historie sahá až do doby koloni-zace tohoto území ve 12. století a které zahrnují práce a díla pocházející jak ze saské tak i české části Krušných hor.
 
Adresa: Freiberger Str. 10, 09544 Neuhausen/Erzgebirge
https://neuhausen.de/

Skanzen Středověké horní město Bleiberg

https://www.mittelalterliche-bergstadt-bleiberg.de/

Bergmannshaus Innen
Gefache Fachwerk Bergmeisterhaus Bleiberg

Archeoskanzen Březno u Loun

https://www.archeoskanzenbrezno.cz/

Vlastivědné muzeum Sayda

Muzeum bylo založeno roku 1993 v bývalém chudinském špitále „Hospital zu St. Johannis“, kterému se tu lidově říká rovněž „Spittel“. V jeho sbírkách nalezneme hlavně předměty denní potřeby, z nichž nejstarší pocházejí ze 13. století. 

Objednávky komentovaných prohlídek na: touristinfo@sayda.de

Heimatmuseum Sayda

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch