Kolonizace

Krušnohorské sklářské muzeum

se nachází v bývalé pevnosti zámku Purschenstein v Neuhausenu. Předsta-vuje například sklářskou huť z časů Jiřího (Georgia) Agricoly, dále dílen-skou jizbu a další písemné a věcné svědky historické minulosti sklářství v Krušných horách. Umožní také nahléd-nutí do historie městečka Neuhausen a zámku Purschenstein. Kromě toho pořádá názorné přehlídky dobového foukání skleněných výrobků. Mezi exponáty Sklářského muzea v Neuhau-senu se nacházejí rovněž výrobky tehdejších krušnohorských sklářů, jejichž historie sahá až do doby koloni-zace tohoto území ve 12. století a které zahrnují práce a díla pocházející jak ze saské tak i české části Krušných hor.
 
Adresa: Freiberger Str. 10, 09544 Neuhausen/Erzgebirge
https://neuhausen.de/

Skanzen Středověké horní město Bleiberg

https://www.mittelalterliche-bergstadt-bleiberg.de/

Bergmannshaus Innen
Gefache Fachwerk Bergmeisterhaus Bleiberg

Archeoskanzen Březno u Loun

https://www.archeoskanzenbrezno.cz/

Vlastivědné muzeum Sayda

Muzeum bylo založeno roku 1993 v bývalém chudinském špitále „Hospital zu St. Johannis“, kterému se tu lidově říká rovněž „Spittel“. V jeho sbírkách nalezneme hlavně předměty denní potřeby, z nichž nejstarší pocházejí ze 13. století. 

Objednávky komentovaných prohlídek na: touristinfo@sayda.de

Heimatmuseum Sayda