Kolonizace

Kolonizace v Krušných horách

Nejstarší formy osídlení

Na počátku 10. století docházelo, zejména za krále Jindřicha I. (něm. Heinrich), k výpadům na východní slovanská území, což vedlo k založení míšeňského hradu a stejnojmenného markrabství. Markrabě propůjčil svou zemi lénem zdejším šlechticům a rytířům. Žilo v ní však jen málo Slovanů, jejichž osady se nacházely maximálně do výšky 300 metrů. 12. století bylo velmi

pokračovat ve čtení »

Ke vzniku a působení cisterciáckého řádu

Koncem 9. a začátkem 10. století byly i kláštery stále více vtahovány do víru snah o získání moci a obročí (neboli příjmů), což však podstatně potlačovalo vlastní smysl mnišství. Na základě tohoto vývoje pak začala vznikat různá hnutí, usilující o návrat k původním pravým kořenům řehole, jak ji v 6. století pojal Benedikt z Nursie.

pokračovat ve čtení »

Saský dialekt – historie a význam

Saština – fuj!! Tento dojem mají někdy Sasové, když ostatní slyší jejich dialekt. Při tom neexistují žádná dobrá nebo špatná nářečí. Podívejme se do historie tohoto zvláštního dialektu a pokusme se vystihnout jeho význam pro německý jazyk. 12. století bylo velice plodné – a to jak pro faunu a flóru tak i pro člověka. Zemědělsky

pokračovat ve čtení »

Krušnohorská nářečí

Saský dialekt má na svém velkém území samozřejmě různé obměny. V Lipsku (Leipzig) se hovoří trochu jinak, než v Saské Kamenici (Chemnitz), a jinak zase v Drážďanech, v severních Čechách, v Lužici nebo v Krušných horách.   Pod krušnohorskou mluvou je dnes chápán především dialekt zdejšího oblíbeného básníka a písničkáře Anto-na Güntera a mnoha básníků

pokračovat ve čtení »

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch