Hračka

Oblastní muzeum a galerie Most

Městské muzeum [Stadtmuseum Brüx] vzniklo v Mostě v roce 1888 a bylo tehdy zaměřeno především na dějiny, vlastivědu a folklór německé části populace. Rozšíření o památky k dějinám českého státu a českého obyvatelstva pak proběhlo v roce 1938. Muzeum je dnes pojato regionálně a věnuje se i těžbě hnědého uhlí a jejím dopadům. Kromě toho nabízí velice zajímavé přírodovědné expozice, představující geologickou minulost, mineralogii a přírodu Mostecka, Krušných hor a Českého středohoří. Jeho společenskovědní část umožňuje např. nahlédnutí do života Ulriky von Levetzow, poslední velké lásky J. W. Goetha. V roce 1965 převzalo sbírky bývalého Muzea hraček v Hoře Svaté Kateřiny, které spolu s mnoha dalšími pozoruhodnými exponáty obohatily zdejší vystavované obytné místnosti a dílny. (A.K.)

Adresa: Kostelní 289, 434 01 Most
https://www.muzeummost.cz/

Regional- und Kunstmuseum Museum Most

Muzeum zámek Valdštejnů v Litvínově

Barokní zámek s hezkým parkem je spolu s kostelem sv. Michaela archanděla nejvýznamnější historickou památkou města. Patřil hraběcímu rodu Valdštejnů, který v Horním Litvínově provozoval manufakturu na výrobu sukna, proslulou daleko za hranicemi země. Té se věnuje rovněž aktuální expozice umístěná v nově zrestaurovaném panském domě. Zámek nabízí mnoho zajímavých a tematicky uspořádaných výstavních prostor. Na své návštěvníky tu čekají rozmanité přírodovědné expozice, exponáty k historii města a obměňované krátkodobé speciální výstavy. Za zmínku stojí obzvláště rozsáhlá sbírka plechových hraček – vláčky, železnice, nádraží, automobily atd. – které v Litvínově vyráběla do roku 1945 firma Husch. 

Muzeum se nachází na adrese: Mostecká 1, 436 01  Litvínov – Horní Litvínov (A.K.)
https://www.mulitvinov.cz/zamek-valdstejnu/

Novoveské muzeum

Malé, ale hezké muzeum se nachází téměř na konci Nové Vsi v Horách ve směru na Mikulovice. Dokumentuje vývoj obce a životní styl obyvatelstva žijícího na hřebeni Krušných hor. V jizbách a dílnách jsou vystaveny historické předměty denního užívání, stejně jako typické výrobky místních řemeslníků. Velkou část expozice tvoří dřevěné hračky, pocházející především z první poloviny 20. století. Muzeum uchovává i vybavení zdejšího opravovaného kostela sv. Michaela archanděla. (A.K.)

Adresa: Nova Ves v Horách 197, Nová Ves v Horách čp. 33, 435 45 Nová Ves v Horách
https://www.novavesvhorach.cz/

Museum in Nová Ves v Horách
Reiterlein vor dem Museum in Nová Ves v Horách

Muzeum dřevěných hraček a výrobků v Nové Vsi v Horách

Jen několik kroků od hraničního přechodu na Deutschneudorf  nalezneme společnost NBW, která je jediným, v této části Krušných hor dochovaným nástupcem výrobců dřevěných hraček. Nachází se v ní nejen obchod, ve kterém se zde zhotovené hračky dají koupit, ale i malé muzeum, představující historické a nové výrobky ze dřeva. Velká část exponátů pochází z dílen původní firmy G. R. Walter, jež zde do roku 1945 produkovala dřevěné hračky vysoké kvality. (A.K.)

Adresa:  NBW s.r.o., 435 45 Nová Ves v Horách č.p.180
http://www.nbw.cz/

Muzeum Olbernhau – muzeum pro celou rodinu

Sběr starožitností a památek začal již v roce 1902, tedy v době, kdy Olbernhau získalo městské právo. První výstavní prostory pak byly vybudovány v roce 1957 v rytířském panském domě z 18. století. V letech 2002-2010 prošlo muzeum modernizací a rozšířením. Během prací byla objevena a následně zrekonstruována bývalá černá kuchyně sídla. V přízemí objektu se nachází oddělení přírodních věd, věnující se i ekologickým souvislostem tohoto regionu. Dále jsou tu vystaveny stroje na obrábění dřeva, parní lokomobila, kompletní kovárna na výrobu cvočků a hřebíků a hasičská stříkačka z roku 1794. V prvním patře je velká část prostoru věnována představení dřevozpracujících a kovozpracujících řemesel. K nim patřily kolem roku 1700 i manufaktury na výrobu palných zbraní a vyvíjející se výroba punčochářských stávků.  Mezi chlouby muzea patří i 3,20 m vysoká pyramida, působivé dřevořezby, staré vzorkovnice obchodníků s hračkami a ušlechtilé „Olbernhauské sklo“.  Své stálé místo tu mají také mechanické scénické modely, tzv. „domovské hory“. Toto muzeum s certifikátem „místo přátelské pro rodinu“ a vyhovující potřebám osob se zdravotním postižením zprostředkovává mnohostranný obraz země hraček i pomocí různých speciálních výstav. Díky svým mnoha rozmanitým herním příležitostem je velice oblíbené u dětí. (A.K.)

Adresa: Markt 7, 09526 Olbernhau
https://www.olbernhau.de/de/kultur/museum-olbernhau

Muzeum hraček Krušné hory Seiffen

Krušnohorské muzeum hraček Seiffen je mezinárodně proslulé speciální a odborné muzeum krušnohorských hraček a krušnohorského lidového umění. Bylo založeno a otevřeno v roce 1953. Ve svých třech patrech návštěvníkům představuje a odborně dokumentuje tisícovky exponátů z oblasti hračkářských a vánočních tradic.

Vystavené skvosty staré historické výroby lidového umění září v působivě atmosféře a vyprávějí i o krušnohorských Vánocích světel. Několik vybraných exponátů zde prezentuje také modelové hračky a stavebnice v krabičkách. Obdivovat lze rovněž mnoho různých a originálních vozidel, figurek a příslušenství pro miniaturní hračky vyráběných od roku 1905.

Oblouk dějin se pak klene dále do sekce věnující se uměleckým řemeslům a dobovým inovacím současných stylových úprav a zpracování dřeva. V podkroví se nacházejí dvě samostatné kabinetní výstavy – jedna pod mottem „Hornictví v lidovém umění“, druhá jako reflexe nabízející požitek našim smyslům na téma „Dřeva světa – svět dřeva“. Zde má své česné místo i ŽIVÉ MĚSTO od Johannese Juricha. Ve vstupní části (strana u silnice) je možné rozpohybovat mechanický model, tzv. „domovskou horu“, od Günthera Zielkeho.

Muzeum je nositelem certifikátu VOLNOČASOVÉ ZAŘÍZENÍ PŘÁTELSKÉ RODINĚ.

Adresa: Hauptstraße 73, 09548 Seiffen
https://www.spielzeugmuseum-seiffen.de/

Seiffenským muzeím pomáhá podpůrné sdružení založené v roce 1992, které dnes čítá více než 200 členů, milovníků, sběratelů, národovců ale i obchodníků a výrobců z celého světa.

Skanzen Seiffen

Skanzen byl otevřen v roce 1973 jako součást Muzea hraček Seiffen. Specifickou formou představuje hlavně dřevozpracující řemesla a povolání jakož i dílny, stroje a technologie tradiční krušnohorské výroby hraček. Jeho středobodem je na původním místě zachovaná soustružna k vykružování dřevěných profilovaných prstenců z roku 1760.

Užijte si prohlídku 15 souborů staveb krušnohorské lidové architektury, mezi kterými se nacházejí i dvě 2 hydrocentrály. Skanzen se rozprostírá na ploše o velikosti asi 3 ha. Je uspořádán do podoby typické rozptýlené horské vesnice 19. století s chodníky, zdmi, mosty, vodními příkopy a zahradami a láká k návštěvě jednotlivých domů a zpřístupněných místností.

V originální zachované soustružně na vodní pohon se každý den předvádí vykružování dřevěných profilovaných prstenců doprovázené odborným výkladem.

Adresa: Hauptstraße 203, 09548 Seiffen
https://www.spielzeugmuseum-seiffen.de/freilichtmuseum_seiffen.cfm

Dům krušnohorských tradic

„Dům krušnohorských tradic“ je ve formě muzea veřejnosti přístupný od roku 1997. V přízemí se nachází výstava o místní historii, vývoji tradičních krušnohorských řemesel a dřívějším stylu života obvatel hor. Součástí expozice je i model reliéfu krušnohorského kamenolomu. V prvním patře se návštěvníkům naskytne působivý pohled na staré časy našich předků. K vidění je tu historická školní třída a láskyplně zařízená původní krušnohorská světnice. O historii sudetských Němců v našem regionu vypráví národopisná jizba, zařízená originálními dobovými památkami.Kromě této malé cesty časem do minulosti obce si návštěvníci mohou prohlédnout vkusný výběr výrobků tradičního krušnohorského lidového umění ze dřeva od zdejších řemeslníků. Speciální obměňované tematické výstavy, pořádané v prostorném půdním prostoru, jakož i malá místní knihovna udělají z návštěvy muzea hodnotný zážitek.  

Adresa: Alte Brandleite 5, 09548 Deutschneudorf

Muzeum louskáček

Muzeum louskáčků naleznete v městečku Neuhausen v Krušných horách. Může se pochlubit sbírkou více než pěti tisíc nejrůznějších louskáčků z 30 zemí. K vidění je i celosvětově největší funkční louskáček rytíř Borso z Riesenburgu s výškou 10,10 m a hmotností více než tři tuny. Před muzeem se nachází také největší hrací skříňka na světě.

Adresa: Bahnhofstraße 20-24, 09544 Neuhausen/Erzgebirge
http://www.nussknackermuseum-neuhausen.de/

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch