Krušnohorská nářečí

Saský dialekt má na svém velkém území samozřejmě různé obměny. V Lipsku (Leipzig) se hovoří trochu jinak, než v Saské Kamenici (Chemnitz), a jinak zase v Drážďanech, v severních Čechách, v Lužici nebo v Krušných horách.  

Pod krušnohorskou mluvou je dnes chápán především dialekt zdejšího oblíbeného básníka a písničkáře Anto-na Güntera a mnoha básníků a spisova-telů z této oblasti, tedy západokrušnohorský, kterým se v mnoha odstínech hovoří mezi Marienbergem a Eibenstockem, od Cvikova (Zwickau) až po Oberwiesenthal (dříve až ke Klášterci n.O.). 

Ve východních Krušných horách se však mluví jinak. Například zápor či odmítání se tu nevyjadřuje slovem „net“ jako v západním Krušnohoří, ale „nee“. V regionu Olbernhau – Pockau – Sayda se mluví západovýchodokrušnohorsky, kde se koncovka –er vyslovuje jako –a, např. Bruder jako Bruda. Východovýchodokrušnohorský dialekt je charakteristický potlačováním pís-mena „e“, takže se např. namísto gefunden říká gfundn. Takto se hovoří v oblasti kolem Rechenbergu, Holzhau a Frauensteinu.  Díky blízkosti úředních center Drážďany a Dippoldiswalde, používajících kancelářskou řeč a díky letním hostům v 19. a 20. století se na území sahajícím od Altenbergu až k hranici Labského pískovcového pohoří hovoří míšeňským nářečím.

Zatímco v západním Krušnohoří jazyk formovali hlavně mobilní havíři, podíleli se ve východní části hor na jeho vývoji zase zemědělci a lidé se dvěma povoláními, jako soustružníci a horníci, kteří byli odkázáni na své malé hospodářství a často chovali i domácí hospodářská zvířata, což výrazně ovlivňovalo jejich volnost pohybu. Byli tedy usedlejší a jejich mluva se po celá staletí téměř neměnila. Najdeme tu mnoho stejných pojmů, jako například i v západofranckém dialektu – falčtině, používané v údolí Rýna. Východokrušnohorská nářečí jsou ze saských dialektů tedy asi nejstarší. 

V seiffenské oblasti – uzavřené mezi Flájským potokem (Flöha) a Svídnicí (Schweinitz) – se hovoří samostatným nářečím. Písmeno „a“ se zde zdůrazňuje a koncovky se nevynechávají. Také se používají pojmy, které jsou zřejmě známé jen zde. Seiffen byl proto také nazýván jazykovým ostrůvkem. Asi před 10 lety navštívil autor v Čechách několik zde ještě žijících Němců a pozorně jim naslouchal. 

Ukázalo se, že se v českých příhraničních obcích používá stejný způsob vyjadřování, jaký je známý i ze Seiffenska. 

Jak došlo k těmto totožnostem v nářečích? 

Nikde ve východním Krušnohoří nenajdeme tolik podobností mezi saskými a českými obcemi, jako na české hranici seiffenské oblasti. Na obou stranách hranice dominovalo zemědělství, lesnictví a hornictví. Hora Svaté Kateřiny (St. Katharinaberg) hrála významnou roli i pro saské obce. Seiffenské děti navštěvovaly v 16. a 17. století kateřinskou školu. Ještě na konci 17. století byla německá osada Deutschneudorf, založená z české Nové Vsi v Horách (Gebirgsneudorf), označována i v saských spisech jako „Deutschneudorf unterm Katterberg“ (volně přeloženo Německá Nová Ves pod Kateřinskou horou).  Město Hora Svaté Kateřiny bylo pro zdejší usedlosti významnější, nežli ostatní vesnice v panství Purschenstein. Po třicetileté válce přišli na Seiffensko exulanti z Čech, mezi nimi i faráři a učitelé. I přes různá náboženská vyznání zde obyvatelé z obou zemí uzavírali mnoho smíšených manželství. A na obou stranách hranice byla velmi významná výroba hraček. Lidé tu tak měli hodně společného a dominující role českého města Hora Svaté Kateřiny vedla pravděpodobně i k tomu, že se severočeské nářečí, patřící rovněž k saskému dialektu, prosadilo i v obcích v regionu kolem Seiffenu. Tato oblast, nazývaná „Seiffenské zákoutí“ (Seiffner Winkel) je v současnosti největším územím, kde se používá severočeské nářečí, i když s mnoha rozdíly. Dnes tímto dialektem hovoří bohužel už jen velice málo lidí. 

(Albrecht Kirsche/Ingrid Dlouhá)

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch