Žaloba kupců proti poplatku na ochranu

V roce 1778 se obchodníci a řemeslníci z okolí Seiffenu spojili a podali žalobu na svého pána Adama Rudolpha ze Schönbergu. Bránili se tak proti požadované úhradě poplatku za ochranu (clo) a žádali saského kurfiřta Fridricha Augusta o pomoc a rozhodnutí.

20. května tohoto roku oznámil správce Peněžního důchodního úřadu panství Purschenstein v pověření majitele panství, že od všech zdejších kupců a řemeslníků se napříště bude dvakrát za rok vybírat poplatek za ochranu. Ti se následně bránili s odůvodněním, že se takovéto clo ještě nikdy předtím nevybíralo, že není zaneseno v Rejstřících dědictví a že při svém malém příjmu tento dodatečný výdaj neunesou. Výsledek předmětného sporu však v citovaném spisu uveden není.

  • Christian Friedrich Böhme, Hraniční obchodník a dědičný osedlý v Heidelbergu
  • Carl Gottlieb Herklotz, Hraniční kupec a dědičný osedlý v Heidelbergu
  • Samuel Benjamin Goldhammer, Hraniční obchodník a dědičný osedlý v Deutschneudorfu
  • Johann Gottlieb Richter, Hraniční kupec a dědičný osedlý v Deutschneudorfu
  • Christian Friedrich Hiemann, Obchodník a dědičný osedlý v Seiffen
  • Ehregott Friedrich Wilhelm Engers, Obchodník a dědičný osedlý v Seiffenu
  • Christian Gotthilf Rauen, Obchodník a dědičný osedlý v Neuhausenu
  • Johann Gotthelf Höpfer, Obchodník a dědičný osedlý v Neuhausenu

Catrin Tolksdorf-Bilzová

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch