Hokynářství, koloniály a jiné obchody ve starém Seiffenu

Kolonisté přicházející ve 13. století byli většinou zemědělci a tak se zaopatřovali sami. Své odvody hradili panstvu většinou v naturáliích. Ve druhé polovině 15. století se v Sasku jako platidlo začaly začaly stále více prosazovat peníze. Pozemkové knihy, vedené v Seiffenu od roku 1545, dokládají, že se koupě již platily finančními prostředky, tehdy to byly tolary.

Díky stoupající diferenciaci povolání ve vesnických společenstvích se mezi obyvateli rozvíjel stále více i obchod, kde se už také platilo penězi. V urbářích, zahrnujících rejstříky příjmů (úroků) za pronajaté pozemky a výkazy služeb, vedených držiteli pozemkového panství Purschenstein od roku 1650, je hodnota práce a zboží uváděna již jen výhradně ve finančních částkách. Horníci a řemeslníci, jako soustružníci, tkalci lněného plátna a kováři, zde většinou vykonávali dvě povolání. To znamená, že kromě své hlavní práce provozovali také ještě malé hospodářství, aby v tomto drsném klimatu vyždímali z horské chudé půdy ještě něco na živobytí. Od rolníků si zajisté kupovali i další potraviny a od řemeslníků, jako např. kovářů nebo tkalců, jiné nezbytně potřebné věci. V roce 1767 však Saská vláda zakázala na venkově jakýkoliv obchod a výkon řemesel, čímž chtěla především chránit a posílit městské cechy a společenstva.

Majitel panství ze Schönbergu na Purschensteinu jí poslal protestní nótu, ve které psal, že lidé tady nahoře nemají téměř žádné možnosti obživy a obchod je spolu s řemeslnou činností důležitým základem pro jejich existenci. Zákaz vesnického obchodu a řemesla by je připravil o živobytí. Proto se obával, že by mnoho lidí tak mohlo spadnout do chudoby a z tohoto důvodu následně odejít třeba i do Českých zemí. Proti tomuto zákonu protestoval rovněž obchodník Hiemann z obce Heidelberg, protože výrobci hraček museli kupovat dřevo, nástroje, barvy a další potřebné náležitosti, bez kterých by jejich výdělečná činnost nebyla vůbec možná a byla tak odsouzena k zániku. Obchodník Hiemann tehdy provozoval prodejnu, kde se daly zakoupit nejen věci potřebné pro výrobu hraček, ale i základní potraviny. Nakonec se pro Purschensteinské panství podařilo do-sáhnout částečného zmírnění tvrdosti tohoto nového zákonného ustanovení.

Modernizaci v živnostenském podni-kání umožnil až zákon z roku 1861, jenž zrušil „cechovní přímus“, tedy pro výkon obchodu a řemesla povinné členství v příslušném profesním společenství, a živnost směl nyní provozovat každý. Většina zdejších prodejen byla hokynářství a koloniály, nabízející široký sortiment potravi-nářského, drogistického ale i dalšího průmyslového zboží každodenní potřeby. V dnešním Seiffenu patří mezi ty nejdříve zmíněné „Obchod zbožím materiálním“, zřízený v roce 1880³ Wilhelmem Straußem (N-8b, Hauptstr. 8b). V roce 1930 jej převzala jeho dcera Dora, provdaná Partzscho-vá. Jeden z autorů u ní kolem roku 1960 ještě jako dítě nakupoval. Tehdy se muselo zazvonit na chodbě domu a majitelka se z prvního patra doploužila po schodech dolů. V obchodě se opírala o prodejní pult, aby nám za 8 feniků prodala balíček peprmintových bonbonů „Pfeffi“.

Další koloniál, jen podstatně větší, otevřel v roce 1910 Otto Schneider v budově bývalého hostince „Mückels Restaurant“ (S -100, Hauptstr. 104). Po jeho smrti v roce 1937 jej pak převzala a vedla jeho žena Emma Schneiderová. Protože se jednalo o velmi rozlehlý dům, rodina mnoho místností pronajímala. V roce 1949 převzal obchod syn Rudolf (Rolf) a až do roku 1993 jej provozoval společně se svou ženou. Bylo to takové typické venkovské hokynářství, kterému se v Německu říkalo „obchod tety Emmy“ („Tante-Emma-Laden“).

A i když bylo obzvláště v 80. letech minulého století často těžké, sehnat dost zboží k zajištění alespoň trochu pestrého sortimentu, Rolfu Schnei-derovi se přesto často dařilo mít v nabídce i to nedostatkové. Vzpomí-nám si, že jsme kolem roku 1976 běhávali jako školáci o přestávce k „Rolfu Schneiderovi“ a kupovali si lahodnou malinovku od firmy bratří Oelmannů z Olbernhau, plněnou do lahví se zacvakávacím uzávěrem. Schneiderovi nás často okřikovali: „Hlavně s tou limonádou venku nestříkejte kolem sebe“.

Další koloniály a hokynářství s podobným sortimentem byly mezi jinými obchod Amalie Müllerové, založený roku 1878 (S-17, Hauptst. 51), který roku 1939 převzal Max Bräuer a vedl jej až do roku 1945. Adolf Seibt (S-102, Hauptstr. 100) otevřel svůj krámek v roce 1882 a od roku 1915 jej provozovala Anna Kempeová. Když pak Anna, která vychovala šest dětí a údajně nebyla nikdy nemocná, v 86 letech zemřela, vedla obchod s potravinami od roku 1958 její nejmladší dcera Ilse Charlotte, provdaná Hübnerová. Další prodejny provozovali od roku: 1884 Emil Stiehl (H-22, Deutschneudorfer Str. 39); 1901 Heinrich Neuber (O-36, Oberseiffenbacher Str. 36), Carl Sei-fert (O-55b, Oberlochmühle); 1923 Emma Matthes (H-83, Alte Dorfstr. 14); 1930 Alex Engelmann (S-1, Hauptstr. 94), 1937 Hellmuth Hiemann (O-44b, Oberseiffenbacher Str. 21) a ještě mnoho a mnoho dalších.

Jako obchodnice koloniálním zbožím se označovala také Theresie Kem-peová (S-88, An der Binge 16). Obchod založila v roce 1898 a od roku 1939 tu pokračoval Emil Schuffen-hauer. (obr. 3) Arno Kaden provozoval od roku 1921 hokynářství v domě Hauptstr. 124 (H-79b). Využíval svou zahradu a později i velký skleník a pěstoval zde zeleninu, květiny, bylinky a podobné užitečné rostliny, které pak s dalším pestrým sortimen-tem ve svém krámku prodával. Místní mu říkali „Máslák Kaden“ („Butter-Kaden“).

Wilhelm Ferdinand Hetze (S-23b; Hauptstr. 41) vedl od roku 1870 obchod, ve kterém prodával především potřeby pro zemědělce, jako například hrábě, násady na lopaty a kosy, proutěná košťata, motyky, železářské zboží atd. Daly se tam pořídit také hračky, protože Ferdinand Hetze v tomto odvětví působil i jako nákladník. V roce 1902 postavil naproti dům (S-18b; Hauptstr. 40), ve kterém své hračkářské nákladnictví provozoval Max Hetze. Georg Kirsche, zeť Maxe Hetzeho, si tu později zřídil stálou prodejní výstavu a obchod s textilním zbožím.

V 50. až 80. letech to v Seiffenu bylo jedno ze tří míst, kde se výrobky krušnohorského lidového umění daly koupit. Další prodejna byla ve výrob-ním družstvu PGH „Seiffener Volks-kunst“ (předváděcí dílna) a v Muzeu hraček.

V pravé postranní budově hotelu s restaurací „U dědičného soudu“ („ Erb-gericht“) (S-1; Hauptstr. 94) se dříve nacházela císařská pošta. Kvůli stou-pajícímu počtu zásilek seiffenských podniků byla v roce 1905 postavena nová poštovní budova (S-1b, Hauptstr. 92). Emil Tränkner vlastnil před rokem 1900 obchod s drogistickým sortimen-tem a chemikáliemi. (obr. 4) Jeho zboží hodně kupovali také seiffenští výrobci hraček.

V roce 1899 si Martin Poser koupil dům (S-2; Hauptstr. 90), ve kterém zřídil také drogerii. Pořídit se tu dalo rovněž tabákové zboží, barvy, chemi-kálie, čisticí prostředky, krém na boty, nebo krmivo pro psy a ptáky, obrazové dopisnice, turistické batohy a kabelky. Sortiment zahrnoval dokonce i hezké skleněné lustry. Jeho syn Herbert Poser se kromě povolání drogisty vyučil také fotografem a obchodoval kromě toho i s optickými přístroji a samozřejmě se známými pohlednicemi. Zvláštností Seiffenu jsou určitě drogerie a obchody s chemikáliemi (J. Schönfelder), které se tady etablovaly již velmi brzy, aby si výrobci hraček mohli bez dlouhého cestování kupovat barvy a lepidla potřebná pro svou činnost.

V obci samozřejmě působilo i mnoho pekařů, ze kterých tu příkladně můžeme zmínit jen některé. Z roku 1874 je znám Oswald Hermann Kunert (H-76, Nussknackerstr. 1). V dalších letech následovali tito: 1876 Alfred Börner (H-155, Anton-Günther-Str. 6); 1884 Ferdinand Wange (H-178, Stein-hübel 9); 1885 Carl-Ferdinand Beyer (H-78, Hauptstr. 134); 1887 Hermann Ulbricht (O-17, Schulstr. 9); 1895 Heinrich Trinks (S-97b, Hauptstr. 108); 1898 Emil Dietel (S-39, Hauptstr. 82); 1890 Ferdinand Lorenz (H-113d, Hauptstr. 186); 1901 Wilhelm Glöck-ner (O-47, Oberlochmühle 47); 1904 Paul Kunert, syn Oswalda Kunerta (H-78b, Alte Dorfstr 9) a 1912 B. Partzsch (S-8, Hauptstr. 81).

V adventní čas bylo v pekárnách samo-zřejmě hodně práce. Ženy z vesnice sem přinášely přísady, které si pracně obstaraly na svou vánoční štolu. Pekaři uhnětli těsto, upekli štoly a opatřili je hliníkovou jmenovkou majitelky. Všechno to pečivo samozřejmě nebylo hotové ve stejnou dobu, ale ženy se v pekárně scházely už brzy a při té příležitosti si popovídaly, byly veselé a daly si rády také nějakou tu štamprlič-ku. Ale štoly se i přesto dostaly každý rok v koši na prádlo neporušené domů. Jako malí jsme u tehdejšího pekaře Schmiedera měli za úkol, mlít ve sklepě mák. K tomu jsme používali speciální mlýnek poháněný klikou. Poté, co pekaři Partzsch a Dietel v 60. letech minulého století své podniky zavřeli, tak ve „starém“ Seiffenu už žádný nezůstal, což vedlo k velké nespokojenosti obyvatel. Nejblíže bylo Schmiederovo, později Walterovo a Lorenzovo pekařství v Heidelbergu a Ulbrichtovo v Oberseiffenbachu.

Během času v Seiffenu samozřejmě působilo ještě mnohem více malých obchůdků, hokynářství a koloniálů“, ale uvedený průřez jejich spektrem dokládá, že obyvatelé této obce byli zásobováni rozmanitým sortimentem zboží.

Detlef Strehlow, Seiffen

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch