Obchod a obchodní cesty

Dráteníci

Slovenští drotáři a pastičkáři Německé označení dráteníka „Rastel-binder“ nemá s krušnohorským poj-mem „Rastel“, což znamená „zbyte-ček“, nic společného. I když by se toto vysvětlení nabízelo, protože jestli tito vandrovní řemeslníci něco uměli, tak to bylo spojování střípků rozbitého nádobí. Mnohá hospodyňka z nich určitě měla radost. Pojem „Rastel“ pochází z bývalé podunajské monarchie Rakouska-Uherska a

pokračovat ve čtení »

Broušení nůžek, opravování hrnců, broušení pil

Broušení nožů a nůžek nabízeli již od pradávna podomní brusiči (tzv. šlejféři nebo šlejfíři). Bývali to často Jenišové, Sintiové a Romové. Se svým brusným kamenem táhli venkovem a městy a ostřili v domácnostech nůžky, nože, dýky, sekery a další železné předměty. Toto povolání se vyvinulo z původ-ního řemesla zbrojíře, který musel dýky a meče během

pokračovat ve čtení »

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch