Foto: Firma August Stark

Foto: Firma August Stark

Foto: Firma August Stark

3.1. Historická hornická naučná stezka

Obnova současných informačních tabulí za využití existujících textů, rozšíření stezky díky umístění nových ukazatelů (NJ/ČJ), tři informační tabule a přehledová tabule „Seiffen Anno 1780“

Neues Schild am historischen Bergbausteig Seiffen, Ausschnitt
Neues Schild am historischen Bergbausteig Seiffen, Ausschnitt
Neues Schild am historischen Bergbausteig Seiffen, Ausschnitt
Neues Schild am historischen Bergbausteig Seiffen, Ausschnitt

Výměna konstrukce „Bergmannskaue“ (přístřešek chránícího vstup do štoly)“ v pince „Geyerin“

Výměna konstrukce „Bergmannskaue“ (přístřešek chránícího vstup do štoly)“ v pince "Geyerin"

Zavedení osvětlení do „Reiche Hoffnung Morgengang“ (hornické štoly) na Häuersteig

Beleuchtung
Mundloch zum Stolln

Zhotovení hracích prvků (funkční modely)

Vytvořte čtyři těžební modely a těžební hru pro ilustraci historie těžby a procesu těžby (pro školní projekty, projektové dny atd.)

Každý model má rozměry přibližně 65x45x60 cm. Lze je rozebrat na jednotlivé moduly a snadno je tak přestavět.

Cínové mýdlo v lese
Cínové mýdlo v lese
Cínové mytí s lisovacím mechanismem
Cínové mytí s lisovacím mechanismem
Stolln s kolíkem na koně
Stolln s kolíkem na koně
Těžební kancelář s hutí
Těžební kancelář s hutí

Pořízení hornického kostýmu pro průvodce

Průvodci v historickém kostýmu

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch