Hračky a předměty ze dřeva a jejich výrobci v české části Krušných hor

Zatímco se výroba hraček, probíhající v české části Krušných hor, objevovala v poválečné literatuře až do sametové revoluce roku 1989 jen velice sporadicky, můžeme po roce  1995 na toto téma zaznamenat několik pozoruhodných pojednání. V následujícím textu se budeme věnovat předmětům ze dřeva, vyráběným v oblasti od Kalku/Kallich, přes Český Jiřetín/Georgendorf a Horu Sv. Kateřiny/ St. Katharinaberg až po Litvínov/Oberleutensdorf a Horní Jiřetín/Obergeorgenthal. U některých věcí se podařilo výrobce identifikovat, několik jich můžeme dokonce ukázat i na fotografii.

Hodnocena byla především relevantní literatura 19. století, články z časopisu „Erzgebirgszeitung“ („Krušnohorské noviny“), vydávaného v Teplicích/Schönau a Pamětní kniha Ericha Philippa. 107 Fotografie představují hlavně české výrobky, uchované ve skladech bývalého nákladnictví firmy Max Hetze ze Seiffenu. 

Po obsazení Sudet v roce 1938 požádal „Výbor pro tvorbu pracovních příležitostí soudního obvodu Hora Sv. Kateřiny“ („Arbeitsbeschaffungsausschuss des Gerichtsbezirkes Katharinaberg“) mnoho relevantních podniků v saské hračkářské oblasti, aby zadávaly zakázky i českým výrobcům, protože ve „Staré říši“ („Altreich“) se práce dala zvládat jen stěží a v Čechách jí byl naopak velký nedostatek. Tato výzva obsahovala seznam 45 výrobců  a jejich sortimentu.

Nejdříve známými výrobci předmětů ze dřeva v českém Krušnohoří byli tehdy lžičaři (vařečkáři) Caspar a Andreas Wagnerovi z Brandova (Brandau), poprvé zmínění v roce 1633.  V nejstarším českém soustružnickém závodě, založeném v roce 1784 v Kalku, stejně jako v o něco později postavené soustružně Zenker v Hoře Svaté Kateřiny, vznikaly především hračky  „Berchtesgadenského stylu“, ale také mnoho dalších předmětů. Se zbožím ze saského a českého Krušnohoří obchodovala i firma C. A. Müller v Horním Litvínově. Sortiment jejího obchodního domu zahrnoval v roce 1861108 hračky ze dřeva, plechu a pa-pírové hmoty, jako například vojáčky, zvířátka, stavebnice, zbraně, malý nábytek, panenky atd. 

Důležitým milníkem se stala „1. Krušnohorská živnostenská výstava v Hoře Svaté Kateřiny“ pořádaná roku 1897.  Dva pánové Göhlert a Lange ze  Zeleného Dolu/Böhmisch Grünthal na ní představili čistě provedená pouzdra na pisátka a pera 109 (obr.121)a různé školní a kancelářské potřeby ze dřeva. Firmy z Hory Sv. Kateřiny a Nové Vsi v Horách/Gebirgsneudorf  vystavovaly hračky, jako např. alpské krajiny, švýcarské farmy a střílecí hry. Firma Gutsmann z Mikulovic/Nickelsdorf představila své houpací koně. Exponáty však tvořily i praktické výrobky, jako nohy ke stolům a postelím, párátka nebo nosiče na balíky s reklamními adresami. „Touhu všech hospodyněk vzbudilo určitě kuchyňské náčiní“ výrobců Vogel (Květnov/Quinau), Börner (Brandov) (obr. 123),   Gründig (Mníšek/Einsiedl), Hoyer a Neumann (Hora Sv. Kateřiny) a zejména ale A. Kulb (Orasín/Uhrissen) a F. Kulb (Hora Sv. Kateřiny). Nacházely se tu i vyřezávané dřevěné rámy od A. Mocka (Hora Sv. Kateřiny) nebo pouzdra na hodiny od Seiferta (Brandov).  Vystavované předměty byly velmi rozmanité a jejich spektrum sahalo od nejjednodušších kousků, které se na jarmarcích dostaly za hubičku, až po velice složité, jako divadla, domky pro panenky, vozíky na písek a kamenivo, jesličky a figurky ze dřeva a papírové hmoty. Žáci z „C. a k. Odborné hračkářské školy“ tu prezentovali modelované busty, vyřezávaná pouzdra a dekorování dřeva pyrografickou technikou.“  110

V Kalku se v té době soustružily také špičky píšťal, dózy, soudky, dětské kuželky a koule, které se prodávaly v surovém stavu, zatímco hry na pískoviště dostávaly lakový nátěr. Jinak se tehdy v obci vyrábělo ale jen málo dětských hraček.  Kalek a Orasín byly známé především svým vysoce kvalitním kuchyňským náčiním. 111

V roce 1905 měl v Hoře Svaté Kateřiny přednášku Franz Frankl. Nevěnoval se sice jednotlivým výrobkům, ale přiložil list se dvěma obrázky, které poskytují přehled o profilu tehdejšího výrobního programu v české části Krušných hor. 

Ačkoli by se dalo předpokládat, že první světová válka způsobila úplný útlum české výroby hraček, dokládá korespondence firmy Max Hetze ze Seiffenu, že ve válečném roce 1916 vyráběl minimálně Franz Weißgärber z Hory Sv. Kateřiny figurky z papírové masy a Franz Freier z Orasína kolovrátky. V následujícím období 1917/1918 však  v záznamech obchodu Max Hetze již žádné dodávky doloženy nebyly. Ve dvacátých letech vyrobil hodně šachových figurek a kolovrátků August Gröschel z Brandova a také Anton Gröschel, který soustružil ve „Žluté pile“ v Gabrielině Huti. Náročné figurky z papírové masy vyráběl v Hoře Svaté Kateřiny Emil Weißgärber a jeho syn Theodor. Velice široký sortiment, zahrnující  kromě tradičních dřevěných výrobků mimo jiné i vyřezávané figurky a svícny, měl Franz Mitheis z Grundu v Hoře Sv. Kateřiny. Rudolf Kulb z Brandova vyřezával popelníky, knižní opěrky, obrazy a zvířata. Vynikajícím řezbářem byl rovněž Adolf Reichel z Hory Sv. Kateřiny, který učil i na zdejší Odborné škole pro dřevozpracující řemesla. Ve válce přišel o pravou paži a vyřezával tedy ramenem a levou rukou. V roce 1945 směl zůstat ve své staré vlasti a česká vláda ho pověřila výrobou dárku ke Stalinovým 70. narozeninám. Jednalo se o svícen na motivy opery „Prodaná nevěsta“. Obr. sice ukazuje tři padouchy, které Adolf Reichel zhotovil v roce 1945, dokládá ale jeho jemnou a na detaily bohatou řezbářskou práci. Vesničky na hraní vyrábělo mnoho hračkářů a pestrost  a barevnost té na obr. 131 je pro české výrobky typická. Vyráběly se i větší domy, někdy dokonce s různými strukturálními efekty barevné vrstvy laku. Jednoduchými výrobky byly kriketové hry, které seiffenský obchodník Max Hetze vyvážel hlavně do Anglie, odkud pak pokračovaly dále do kolonií. Káči, kuželky a také pískové formičky se pomocí levotočivých soustruhů vykružovaly na obou stranách hranice. Firma Edmunda Trautsche z Mníšku se specializovala na kola. Ta od ní odebírali například i nákladníci ze Seiffenu  a nechávali je montovat na vozy ze Saska a Durynska. Prádelní souprava na hraní pro děti, jak ji můžeme vidět na obr. 38, se vyráběla v Mikulovicích, ale i na saské straně Krušných hor. Další oblíbenou hračkou byly „kostky“ – dnes se něco takového nazývá „puzzle“. Několik dřevěných krychlí se polepilo šesti pestrými ale rozdílnými motivy vytištěnými na papíře, který se následně rozřezal. V rámci hry je pak děti sestavovaly tak, aby vznikl správný obrázek.  Tuto tehdy velice populární hračku vyrábělo  hodně firem, jako například Franz Böhm a Alois  Gutsmann z Nové Vsi v Horách. V Čechách bylo hodně rozšířené také používání přírodních materiálů, jako je kůra nebo větve.  Karl Zenker z Hory Sv. Kateřiny zase vyráběl dřevěné hračky s hlasem.   Sortiment Franze Waltera z Hory Sv. Kateřiny zahrnoval pimprlata, hračky na dřevěných nůžkách a zobající slepičky. Firma G. R. Walter z Nové Vsi v Horách byla „fabrikou na výrobu jemných hraček, jako jsou auta, železnice, vozidla, jezdící zvířátka, stavebnice, domečky a nábytek pro panenky, koníci na tyči, atd.“. V budovách této firmy se hračky vyrábějí do dneška. 

(Albrecht Kirsche / Ingrid Dlouhá)

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch