Kácení exulanty – 17. až 18. století

Třicetiletá válka bývá označena především jako náboženský konflikt s politickým pozadím. Bezpodmínečná rekatolizace, která během ní začala, vedla k tomu, že mnoho protestantů opustilo Čechy a usadilo se v Sasku. V důsledku této války bylo velké množství osad opuštěno nebo vymřelo a les tyto nyní volné prostory získal zase zpět. 

Tyto pustiny samozřejmě také doklá-dají, že v panství tehdy žilo mnohem méně lidí. Tím pádem tu však také bylo mnohem méně daňových poplatníků a tak měl každý majitel půdy velký zájem o usazování lidí. Čeští náboženští uprchlíci, kteří přišli již během této války, ale i po ní, proto byli velmi vítáni. Během této doby tak kolem Seiffenu vznikly vesnice Niederseiffenbach a Oberseiffenbach (1667) jakož i Heidelberg (1670). V okolí Olbernhau založili exulanti osady Oberneuschönberg (1651), Niederneuschönberg (1655) a Kleinneuschönberg (1659). A v obci Oberneuschön-berg si postavili kostel, který do Čech hrdě vysílal poselství: Také jsme tu něčeho dosáhli. Nebyly to však jediné osady a vesnice, které v tomto čase vznikly. Největší a nejzná-mější kolonií protestantských uprch-líků v Krušných horách bylo město Johanngeorgenstadt. Název dostalo po svém patronovi, saském kurfiřtovi Janu Jiřím (Johann Georg) a brzy se vyvinulo v další horní stříbrné město. Každá nově založená osada znamenala v té době okamžité intenzivní kácení. A dřevo potřebovali její obyvatelé k životu i později. Samozřejmě rudné dolování a hutnictví vyžadovalo tuto surovinu pro svůj provoz i nadále. 

(Albrecht Kirsche/Ingrid Dlouhá)

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch