Nákladníci v Čechách

První česká továrna na výrobu hraček vznikla v roce 1784 v Kalku. Zásobovala především nákladníky z Olbernhau. Firma C. G. Krause, původně z Heidelbergu, společně s tehdejším ředitelem valdštejnské manufaktury na výrobu sukna Johannem Treiblerem, založila v roce 1822 nákladnictví pro obchod s hračkami v Litvínově. Firmu později převzal Carl August Müller, obchodník z Magdeburgu, a učinil z ní nejvýznamnější obchodní firmu s hračkami v Čechách. Čeští výrobci hraček, především z Hory Svaté Kateřiny a okolí, vyráběli zboží nízké kvality. Krauße tedy již kolem roku 1820 přivedl devět soustružníků s rodinami z Heidelbergu a usadil je v Horním Litvínově. Tak byla geniální technologie soustružení prstenců přenesena do Čech. Ani to však nestačilo. Müller nakupoval zboží i v saském Krušnohoří, zatímco seiffenští nákladníci nakupovali zboží také od českých výrobců. Celní bariéra ale stále bránila volnému obchodu. Ještě v roce 1908 byla kvalita českých hraček nízká. Vídeňský obchodník Franz Frankel k tomu řekl: „… když se u obce Deutschneudorf překročí hraniční potok (Svídnice), přejde se vzdálenost 10 m … člověk zaznamená rozdíl ve vývoji oproti saskému průmyslu v Krušných horách čítající 100 let.“ 152 Hlavní vinu za tento špatný stav přisuzoval českým nákladníkům. Sám Müller prodával své zboží jen do zemí rakouské koruny (Habsburská monarchie). Účast na veletrhu v Lipsku nebyla prokázána. Dalších čtyři až pět nákladníků obchodovalo výhradně v tuzemsku. Tito nákladníci  zadávali své zakázky výhradně v posledních měsících roku, tedy jen v době vánočních obchodů. Provozovali jen malé sklady a ke zvýšení kvality výrobků ani bohatství nápadů výrobců nepřispívali. V Sasku začínalo zadávání zakázek ihned po Novém roce. „Ve stejnou dobu využívá exportér také skutečnost, že ve stejné době, kdy na jedné straně zeměkoule je poptávka po zimních hračkách, na druhé straně zákazníci požadují hračky na léto. Pro výrobce je tedy průběžně dost práce.“ Frankl sice uvádí ještě další nevýhody obchodu s hračkami, jako financování ze strany státu a špat-né dopravní cesty, ale hlavní vinu za nízkou a málo kvalitní produkci v Čechách údajně nesou čeští nákladníci, kteří nepracují v takovém rozsahu, jak bylo potřeba. Frankel zde vyjádřil vysokou zodpovědnost nákladníků za výrobce a jejich výrobu ještě na začátku 20. století.  

 (Albrecht Kirsche/Luise Zelenková)

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch