Od hračkářské školy St. Katharinaberg k Dětskému domovu Hora Sv. Kateřiny

Budova, ve které se do roku nacházela  1945 Odborná škola hračkářská,  učební dílna a Nákupní a prodejní družstvo spojeného hračkářského průmyslu „EROS“, zůstala po válce prázdná jen krátkou dobu. Od začátku 50. let se začala využívat jako ozdravovna pro děti z Prahy.  Později v ní byla zřízena škola v přírodě. Jezdily sem třídy z Mostu, které se tu tři týdny učily a trávily volný čas v krušnohorské přírodě. Zásadní důvod však spočíval v tom, dostat děti na nějaký čas z nezdravého a znečiště-ného ovzduší, které tehdy na Mostecku vládlo. 

V roce 1977 byl objekt přestavěn na Dětský domov. Svou současnou po-dobu, včetně nové organizace skupin – neboli rodin, obdržel v roce 2005.

Dětský domov samozřejmě není obecně přístupný veřejnosti. Přesto se mi v roce 2010 podařilo jej navštívit. Prohlídky se spolu se mnou zúčastnila skupina cca 15 bývalých německých obyvatel Hory Svaté Kateřiny, kteří byli po roce 1945 z republiky odsunuti. 

Již venkovní areál se zahradou a spor-tovišti je velice udržovaný. Přesto však většina vysídlenců vstupovala do malého vestibulu s velkou skepsí. Přivítala nás tehdejší ředitelka domova  Hana Řebíková a vysvětlila nám, že v něm v současnosti bydlí čtyři „rodiny“ po osmi dětech různého věku. Nejstarším obyvatelem je 26letý student, který tu smí setrvat až do dokončení své školy. „Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace“ spadá pod okres Most a má i díky různým partnerům a přátelům z hnědouhelného a energetického prů-myslu, hokejovému klubu HC Verva Litvínov a mnoha soukromým sponzorům dobrou finanční základnu.

Již prohlídka prvních místností v přízemí uvedla všechny návštěvníky v úžas. Viděli jsme tu světlé pokoje s moderním, dětem a mladým lidem uzpůsobeným vybavením, funkčně zařízenou kuchyň, dobře udržovanou jídelnu a společenské a volnočasové místnosti. Ve sklepě jsme nad policí na boty objevili  ceduli bývalé učební dílny. Současným obyvatelům tak připomíná dřívější využívání jejich domova. 

Na chodbě v prvním patře  zůstaly zachovány původní vestavěné prosklené vitríny, ve kterých družstvo „EROS“ kdysi představovalo své produkty. Dnes tam jsou vystaveny suvenýry dětí. Zjistili jsme, že jeden  člen naší skupiny návštěvníků z řad bývalých občanů Hory Svaté Kateřiny dokonce  na této hračkářské škole kdysi působil jako učitel. Bylo zajímavé od něj slyšet, jak byly místnosti v dřívější škole a dílně původně uspořádané, kde stály soustruhy, jak tehdy bydlel ředitel a které prostory využívalo družstvo „EROS“. Pracovnice domova si vše s velkým zájmem poznamenaly, protože sepisují jeho kroniku. Tento objekt už od začátku sloužil dětem. Zatímco dříve se v něm navrhovaly, vyráběly a prodávaly hračky, naleznou tu děti dnes  bezpečný a chráněný život. Při přátelském popíjení kávy jsme si prohlíželi kroniku domova a hračky, které jeho stávající obyvatelé vlastníma rukama vyrobili. Hodně práce měl celý den samozřejmě i náš tlumočník, pan Reginald Král z Hory Svaté Kateřiny. Na konci této velmi poučné prohlídky řekla jedna odsud pocházející návštěvnice: „Upřímně řečeno, když jsem se tehdy dozvěděla, že naše hračkářská škola byla pozměněna na český dětský domov, neměla jsem z toho dobrý pocit. – Avšak to, co jsem tu dnes viděla a zažila, bych nikdy nepovažovala za možné. To zcela mění mé představy a musíme to bezpodmínečně říkat dál. V Česku se dělají i dobré věci.“  A muž, který tu kdysi pracoval jako učitel  a před začátkem prohlídky všechny změny v domě hodně kritizoval, na rozloučenou řekl: „Tento Dětský domov je perlou Katharinabergu.“

Návštěva Dětského domova v Hoře Svaté Kateřiny nebyla jen procházkou mnoha desetiletími. Byla i setkáním, které, i když neplánovaně, přispělo ke sblížení lidí, kteří kdysi v tomto domě působili a těch, kteří tu  jsou dnes.  

(Albrecht Kirsche/ Ingrid Dlouhá)

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch