Výrobci hraček v českém Krušnohoří, rodina Weißgärberů

Kromě dřevěných hraček se od první poloviny 19. století vyráběly i hračky z modelované hmoty, většinou papírové masy (papírmašé). Velké množství takových figurek vznikalo i na české straně Krušných hor, jak znázorňuje rozsáhlý katalog továrny na výrobu hraček C. A. Müllera z Horního Litví-nova, nacházející se v Muzeu hraček Seiffen. O jejich výrobě a dalších okolnostech toho však víme jen málo, protože vznikaly většinou v rámci domácké práce.

V jedné zprávě o firmě C. A. Müllera byl v roce 1842 zdůrazněn její velký hospodářský význam pro region: „Významný odbyt této továrny poskytl nový zdroj příjmů tisícovkám lidí a v okruhu jedné míle tak nalezneme děti, ženy a kmety, zabývající se výrobou hraček, kterých pak každý týden proudí do zdejší továrny nesmírná množství. …Touto činností se zde zabývá asi 120 rodin, nepočítaje v to mnoho různých pomocníků, kteří často bývají rozptýleni ve velmi odlehlých oblastech“

K výrobcům figurek z papírmašé patřila i rodina Weißgärberů z Hory Svaté Kateřiny a Rudolic v Horách. Franz Weißgärber jednou kolem roku 1910? inzeroval: „Výroba hraček všeho druhu“, k tomu patřily „opice, trpaslíci, kominíci, Rusové a Japonci, Číňané, jezevčíci, zajíc a liška v přestrojení, karikatury apod. zavěšené na gumových šňůrkách, figurky pro obchůdky, chlévy, domečky na předpověď počasí, také novoroční, velikonoční a vánoční zboží a žertovné předměty“.

Ve válečných letech převažovaly pravděpodobně objednávky vojáčků v růz-ných polohách, ať už pochodujících, klečících, ležících nebo útočících a kromě německých asi i ve francouzských a anglických uniformách. Poznámky k objednávkám jako „Velmi spěšné!!“ (1916) poukazují na velkou poptávku.

Franz Weißgärber měl 12 dětí, z nichž dvě později pracovaly samostatně jako výrobci hraček z papírové masy. Syn Emil, Hora Svaté Kateřiny 71, zhoto-voval m. j. vánoční jesličky, loubkové košíčky s ovocem, zařízení obchůdků a loutky do kašpárkových divadel. Dělal si reklamu ale i na „novinky pro letní slavnosti, žertovné a zábavné předměty a strašidelné hlavy“. Fotografie z ob-dobí kolem roku 1925 v „Informacích Zemského spolku Saské ochrany vlasti“ („Mitteilungen des Landes-vereins Sächsischer Heimatschutz“) ukazuje, jak se v jeho dílně vyrábějí kašírované hlavy pohyblivých posta-viček. Na další fotografii stejného sešitu je vyobrazena rodina Grimmerů z Hory Svaté Kateřiny při výrobě figurek.

Bratr Theodor Weißgärber (1891-1946) vystudoval v Horním Litvínově nejprve obor učitelství a pracoval jako učitel matematiky a řezbář. Kolem roku 1920 se osamostatnil jako výrobce hraček v Hoře Svaté Kateřiny, Dlouhá 16, kde míval až 10 zaměstnanců a vyráběl m. j. figurky do jesliček, velikonoční postavičky a tančící panenky. Později se stále více oriento-val na výrobu postav svatých pod skleněným poklopem a svou firmu označoval jako „fabriku na náboženské předměty.“ 

Podstavce a skleněné zvony mu dodávala firma z Jablonce nad Nisou, která tyto figurky také prodávala do mnoha zemí. „Figurky svatých pod skleněnou kupolí“ odebíral od Weißgärbera ale i podnikatel Max Hetze v Seiffenu, jak dokládá Kniha o příjmu zboží z roku 1928. V uspořádání podle velikosti stál 1 tucet od 12 korun (1,35 říšských marek) až 40 korun (4,50 říšských marek). Jelikož se clo stanovovalo podle váhy, bylo to u příjmů zboží také uváděno. (1 kg = 60 feniků cla)

Theodor Weißgärber si předlohy svých figurek navrhoval sám a vyráběl si i příslušné formy. Výrobní hmota obsahovala bramborový škrob a byla proto nápadně bílá. Jako pojivo se používala arabská guma.

V roce 1944 výroba figurek skončil a v roce 1945 byla rodina vyhoštěna. Theodor Weißgärber zemřel v roce 1946 v internačním táboře Most.

Některé formy a figurky rodiny Weißgärberů byly až do devadesátých let dvacátého století vystaveny v malém Domáckém vlastivědném muzeu v Hoře Svaté Kateřiny, odkud pak přešly do Městského muzea v Horním Litvínově. Dnes jsou součástí expozice hraček z českého Krušnohoří v Oblastním muzeu Most. 112

(Claus Leichsenring, Leukersdorf/Ingrid Dlouhá)

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch