Krušnohorská řemesla lidového umění a výroby hraček

Firma Gebrüder Kaden, Deutschkatharinenberg – kolíčky, pušky, elektro

V Deutschkatharinenbergu, který je dnes místní částí obce Deutschneudorf (česky Německá Nová Ves), se hned na začátku lokality Morgengründel roz-prostírá kompaktní a přesto z několika budov složený průmyslový komplex. Po mnoho desetiletí zde sídlila firma bratří Kadenů  „Gebr. Kaden, Deutsch-katharinenberg“.  I když se její výrobní paleta odlišovala od sortimentu ostatních továren na Seiffensku, byla přesto

Weiterlesen »

Hračky a předměty ze dřeva a jejich výrobci v české části Krušných hor

Zatímco se výroba hraček, probíhající v české části Krušných hor, objevovala v poválečné literatuře až do sametové revoluce roku 1989 jen velice sporadicky, můžeme po roce  1995 na toto téma zaznamenat několik pozoruhodných pojednání. V následujícím textu se budeme věnovat předmětům ze dřeva, vyráběným v oblasti od Kalku/Kallich, přes Český Jiřetín/Georgendorf a Horu Sv. Kateřiny/ St. Katharinaberg až po Litvínov/Oberleutensdorf a

Weiterlesen »

Výrobci hraček v českém Krušnohoří, rodina Weißgärberů

Kromě dřevěných hraček se od první poloviny 19. století vyráběly i hračky z modelované hmoty, většinou papírové masy (papírmašé). Velké množství takových figurek vznikalo i na české straně Krušných hor, jak znázorňuje rozsáhlý katalog továrny na výrobu hraček C. A. Müllera z Horního Litví-nova, nacházející se v Muzeu hraček Seiffen. O jejich výrobě a dalších

Weiterlesen »

Učební obor Výrobce hraček a soustružník

Povolání výrobce dřevěných hraček a soustružníka se v Krušných horách vyskytují poměrně často. Obor výrobce dřevěných hraček se v celé spolkové zemi učí jen v Seiffenu na Hračkářské a soustružnické škole (Holzspielzeugmacher– und Drechslerschule), která je pobočkou Centra odborné přípravy na povolání (Berufliches Zentrum) Zschopau. Oba učební obory trvají tři roky. Od zájemců se vyžaduje

Weiterlesen »

Odborné hračkářské popř. živnostenské školy v českém Krušnohoří

Po úpadku rudného dolování a poz-dějším zániku tkaní lněného plátna přecházelo stále více obyvatel Hory Svaté Kateřiny (St. Katharinaberg) na výrobu hraček. Avšak ještě v roce 1861 si lidé stěžovali: „… zatímco v Sasku je výroba hraček výrazně podporována vhodnými kreslířskými a řezbářskými školami, musejí se hračkáři v české části Krušných hor bez takovéto pomoci pořád

Weiterlesen »

Nákladnický systém obchodu s hračkami

Středem zájmu tohoto pojednání jsou krušnohorské nákladnické (obchodní) společnosti. Během rozhovorů a přednášek je možno shledat, že o nákladnictvích a nákladnících často panují jednostranné představy. Nákladnictví vznikala také v souvislosti s výrobní sférou. O nákladnictvích provozujících obchod s hračkami napsali pojednání Karl Ewald Fritzsch a Manfred Bachmann. Záměrem článku je najít na základě historických skutečností odpovědi m.j. na

Weiterlesen »

Nákladnické obce v Krušných horách

Nákladníci pracovali v mnoha krušnohorských obcích, nejvýznamnější ale byly Grünhainichen, Olbernhau a Seiffen.  Každá z těchto obcí má svůj příběh spojený se svým vznikem. Zmínka o výrobci lžic Hansu Oehme v obci Grünhainichen je již z roku 1539. Je považován za prvního výrobce zboží ze dřeva v Krušných horách. V roce 1650 tu pracovali řemeslníci specializující se na řezání

Weiterlesen »

Krušnohorské rodiny nákladníků

Nákladníci v obci Grünhainichen Bylo již zmíněno, že v obci Grünhainichen zahájili obchodníci se dřevem svou činnost již velmi brzy. Obchodník Christoph Wagner nabízel dřevěné zboží na veletrhu v Lipsku již v roce 1613. Zvláštní úlohu sehrála rodina Oehme. Již v roce 1760 utrpěl Johann Christian Oehme škodu na koních, vozu a zboží v rozsahu 600 tolarů, což tenkrát

Weiterlesen »

Nákladníci v Čechách

První česká továrna na výrobu hraček vznikla v roce 1784 v Kalku. Zásobovala především nákladníky z Olbernhau. Firma C. G. Krause, původně z Heidelbergu, společně s tehdejším ředitelem valdštejnské manufaktury na výrobu sukna Johannem Treiblerem, založila v roce 1822 nákladnictví pro obchod s hračkami v Litvínově. Firmu později převzal Carl August Müller, obchodník z Magdeburgu, a učinil z ní nejvýznamnější obchodní firmu s hračkami v Čechách.

Weiterlesen »

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch